Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8103
Title: Malign lenfoma ve kronik lenfositik lösemi olgularında renal patolojinin ışık ve immunfloresan mikroskopta incelenmesi ve immunolojik değişikliklerle karşılaştırılması
Other Titles: Investigation of renal pathology in light and immunofluorescence microscopy in patients with malignant lymphoma and chronic lymphocytic leukemia and comparison with immunological changes
Authors: Ali, Rıdvan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Böbrek hastalıkları
Kidney diseases
Floresan antikor tekniği
Fluorescent antibody technic
Lenfoma
Lymphoma
Lösemi-lenfositik-kronik-B hücreli
Leukemia-lymphocytic-chronic-B-Cell
Mikroskopi-ışık
Microscopy-polarization
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ali, R. (1990). Malign lenfoma ve kronik lenfositik lösemi olgularında renal patolojinin ışık ve immunfloresan mikroskopta incelenmesi ve immunolojik değişikliklerle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hadgkin lenfoma, non-Hodgkin lenfoma, kronik lenfa sitik lösemiden oluşan 18 olgunun renal biyopsi materyali, subklinik nefropati açısından ışık ve immunf loresan. mik roskobu ile incelenmiştir. Işık mikroskobunda; 10 olguda normal böbrek dokusu, 3 olguda ateroskleroza bağlı iskemi ve skleroz, 1 olguda kronik intersisyel nefrit, 1 olguda damarlarda hyalen değiş me, 2 olguda ekstraglomerüler aubklinik lezyon,1 olguda lö semik infiltrasyon saptanmıştır. 13 olguda gerçekleştirilen immunf loresan mikroskop incelemesinde, 3'ü medulla dokusu olmak üzere toplam 7 ol guda floresan boyanma negatif saptanmıştır. 3 olguda, sub klinik glamerüler immun-kompleks vs 3 olguda ekstraglome rüler subklinik birikim saptanmıştır. Sonuç olarak; Malign lenfoma ve kronik lenfositik lösemi olgularında; klinik renal bulgu bulunmasa bile, immünohistolo iik çalışmalarda, yüksek oranda glomerüler ve ekstraglome rüler lezyonların tespit edilebileceği, çalışmamızdaki immünolojik kriterler ile renal tutulum arasında direkt ilişki belirlenemese de daha ayrıntılı immünolojik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8103
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012760.pdf
  Until 2099-12-31
3.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons