Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8097
Title: Avrupa Birliği'nden Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile temin edilen yardımların Türk vergi sistemi karşısındaki durumu
Other Titles: Taxation status of aids given by European Union via Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)
Authors: Giray, Filiz
Atalay, Fatih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
European Union
Mali yardımlar
Sektörel anlaşma
Vergi istisnası
TR-AB çerçeve anlaşma
IPA
Fiscal aids
Sectoral agreement
TR-EU framework agreement
Tax exceptions
Issue Date: 26-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Atalay, F. (2019). Avrupa Birliği'nden Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile temin edilen yardımların Türk vergi sistemi karşısındaki durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Avrupa Birliği’ne aday ülkelerdeki standartların birlik standartlarına yükseltilmesi için IPA kapsamında yapılan mali yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar kapsamında sağlanan fonlar temin edildiğinde, harcandığında vb. durumlarda Türk Vergi Sistemi karşısında verginin konusu olabilmektedir. Söz konusu fonların Türk Vergi Sistemi karşısındaki durumları tüm vergi, resim ve harçlar dikkate alınarak incelenmiş ve ortaya çıkan sorunlara değinilmiştir. AB’nin aday ve potansiyel aday ülkelere verilen mali yardımların temelini oluşturan programların irdelenerek, temin edilen fonların Türk Vergi Sistemi karşısındaki durumunun ortaya konmasının amaçlandığı bu çalışmada, yapılan yardımlar üzerinden vergi toplanamamasına rağmen yardımların ekonomiye katkısının büyüklüğü nedeniyle yardımların olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir.
IPA is the main instrument for adjusting candidate country’s standart to comply with EU standarts. Transactioans of funds that provided within IPA programme could be subject of a tax in Turkish Taxation Legislation. In this paper, transactions of funds are mentioned/examined whether they are eligible to tax under Turkish Taxation Legislation or not. Purpose of this study is to probe EU Assistance programmes for canditate and potential candidate countries and then find out taxation status of funds that provided via these programmes in Turkish Taxation Legislation. From this point of view it is considered that IPA aids are beneficial to the Turkish Economy although there is taxable loss because of aids.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8097
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300596.pdf4.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons