Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8094
Title: Veri tabanlı pazarlama ve karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalarda bir uygulama
Other Titles: Data based marketing and an application on firms transporting passengers on highways
Authors: Altıntaş, M. Hakan
Ceyhan, Emre
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Veri
Veri tabanı
Veri tabanı pazarlama
Pazarlama
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceyhan, E. (2006). Veri tabanlı pazarlama ve karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalarda bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletmelerde bilginin değerinin artması ve müşteri odaklı pazarlama anlayışının gelişmesiyle beraber şirketler ilişkide bulundukları müşteriler hakkında bilgileri toplamak, depolamak ve bu bilgileri yararlı bir şekilde kullanmak yönünde sistematik çalışmalara yönelmişlerdir. Bu yöneliş ile veri tabanlı pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Veri tabanlı pazarlama gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayarların artan gücünden ve azalan maliyetlerden yararlanan bir pazarlama anlayışıdır. Veri tabanlı pazarlamanın gelişimi ile teknolojideki gelişim arasında bir paralellik olduğu söylenebilir. Gelişen bilgisayar teknolojileri ile firmalar artık binlerce sayfalık veriyi bilgisayar ortamında sanal olarak tutmakta, saniyeler içinde bu verilere ulaşabilmekte ve kıyaslamalar ile değerlendirmeler yapabilme olanağına kavuşmuşlardır. Aynı zamanda tüketici istek ve ihtiyaçlarının değişmesi ve gelişen teknolojiler sayesinde kıyaslama imkanlarının artmasıyla firmaların müşterilerine kitle olarak değil, birey olarak bakılması gerektiği anlaşılmıştır. Pazarlama alanında bireyin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilen firmalar artık daha fazla aranır hale gelmeye başlamıştır. Bu tezde karayolunda yolcu taşımacılığı yapan firmaların veri tabanlı pazarlamayı kullanma becerileri incelenmiş ve kullanmayan firmaların kullanmama nedenleri yapılan bir anket ile araştırılmıştır. Sonuçta firmaların çoğunun veri tabanlı pazarlama stratejisini kullanmadıkları hatta çoğunun veri tabanlı pazarlamayı bilmedikleri görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8094
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186505.pdf505.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons