Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8091
Title: Kuadriseps femoris kası rehabilitasyonunda izometrik egzersiz ve elektriksel kas uyarılmasının klinik sonuçları
Other Titles: Clinical results of isometric exercise and electrical muscle stimulation in quadriceps femoris muscle rehabilitation
Authors: Baybalı, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Egzersiz
Elektrikle uyarma
Kaslar
Rehabilitasyon
Exercise
Electric stimulation
Muscles
Rehabilitation
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baybalı, A. (1989). Kuadriseps femoris kası rehabilitasyonunda izometrik egzersiz ve elektriksel kas uyarılmasının klinik sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diz eklemine ait yumuşak doku travması ve effüzyon ile başvuran hastalarda maksimal istemli izometrik egzersiz, elektrik sel kas uyarılması ve her 2 sinin birlikte uygulanmasının kuadriseps femoris kası güçlenmesi üzerine olan etkilerini ve birbirlerine karşı üstünlüklerini araştırmak amacı ile bu çalışmayı planladık. Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği-Polikliniğine başvuran 16 olgu klinik muayene, laboratuar incelemesi ve radyolojik görünümlerine dayanarak diz ekleminde akut yumuşak doku travması tanısı ile tedaviye alındı. Kuadriseps femoris kasına olguların 5 inde elektriksel kas uyarılması, 5 inde elektriksel kas uyarılması ile birlikte maksimal istemli izometrik egzersiz, 6 sında maksimal istemli isometrik egzersiz programı uygulandı.Tüm hastalar klinik olarak kuadriseps femoris kası maksimal istemli izometrik kontraksiyon gücü, 10 maksimum ağırlık kaldırma kapasitesi, uyluk ortası çevre ölçümü ve histopatolojik olarak vastus lateralis kasına uygulanan biopsi parametresine göre tedavi öncesi ve tedavi sonrasında değerlendirildiler. Çalışmamızın sonunda tek başına elektriksel kas uyarılmasının kuadriseps femoris kası güçlendirilmesinde etkili olmadığı; maksimum istemli izometrik egzersiz ile birlikte elektriksel kas uyarılmasının uygulanmasının ise kas gücü artışına istatistiki olarak anlamlı katkısı olmasa da, olumlu etkisinin olabileceği saptandı. Bu klinik bulgular yapılan histopatolojik değerlendirme ile uyum göstermekte idi. Bu sonuçlara göre kuadriseps femoris kasının rehabilitasyonunda kas gücünün arttırılmasında öncelikle klasik tedavi yöntemlerinden maksimal istemli izometrik egzersiz uygulanması, olanak varsa kuadriseps femoris kasma maksimal istemli izometrik egzersiz ile birlikte elektriksel kas uyarılması uygulanması yararlı olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8091
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007021.pdf
  Until 2099-12-31
5.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons