Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8090
Title: Sosyoloji bölüm ve ana bilim dallarında yapılmış tez çalışmalarının tematik açıdan değerlendirilmesi
Other Titles: Thematic evaluation of the theses completed at the departments of sociology
Authors: Mermutlu, Bedri
Yanık, Celallettin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sosyoloji
Meta-sosyoloji
Türkiye'de sosyoloji
Türkiye üniversitelerindeki sosyoloji tezleri
Sociology
Meta-Sociology
Sociology in Turkey
Sociological theses in Turkish universities
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanık, C. (2006). Sosyoloji bölüm ve ana bilim dallarında yapılmış tez çalışmalarının tematik açıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'deki Üniversitelerin Sosyoloji Bölümleri'nde yapılanlisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, sosyolojinin ülkemizde akademik bir disiplinolarak üniversitelerdeki görünümünü çeşitli açılardan saptamak amacıylaincelenmektedir. Çalışmanın bu amaca ulaşmak için izlediği iki yol bulunmaktadır. İlkolarak, üniversitelerin Sosyoloji Bölümlerinde yapılmış olan tezler, ampirik biraraştırma neticesinde derlenmiş, ikinci olarak ise, bu ampirik veriler, ülkemizdekisosyoloji çalışmaları ve sosyoloji disiplini hakkında teorik bir perspektifingeliştirilebilmesi için inceleme nesnesi olarak ele alınmıştır. Bu şekliyle çalışma,Türkiye'de akademik bir disiplin olarak sosyolojiye ilişkin, ampirik dayanaklı bir meta-sosyolojisi denemesi olma hedefindedir. Bu anlamda, üniversitelerimizin sosyolojibölümlerinde hazırlanmış olan sosyoloji tezlerinin bibliyografik dökümünün yapılması,bu çalışmada sunulduğu ve ele alındığı şekliyle, ülkemizde ilk defa gerçekleştirilmekteolan bir etkinliktir. Bu etkinliğin bir taraftan, akademik bir disiplin olarak sosyolojidene türden konuların ve problemlerin ele alındığı sorusuna yanıt vermesi beklenmekte,diğer taraftan ise sosyoloji topluluğu arasındaki bilgi akışını ve iletişimini daha belirginve güçlü kılması amaçlanmaktadır.
In this study, the theses of bachelor of arts and sciences, master and Phd thesesconducted at the Depertmants of Sociology at the universities in Tukey have beenanalyzed in order to determine the profile of Sociology with various respects atuniversities as an academic discipline. There are two ways adopted in this study toattain that aim. Initially, the theses completed at the depertmants of Sociology atuniversities have been focused as a result of emprical findings which have beenregarded as data so as to improve a theoretical perspective relevant to the Discipline ofSociology. The study in this manner aims to function as a sample of meta-sociologybased on emprical findings relevant to Sociology in Turkey as an academic discipline.With this respect, the process of the evaluation of the theses conducted at theDepartments of Sociology, as it has been presented and indicated in this study, remainsas the first attempt implemented in Turkey. This study, one one hand, is expected torespond to the questions about what sort of tasks Sociology undertakes as an academicdiscipline and, on the other hand, enforces the flow of information as well ascommunication within the field itself in a more remarkable manner.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8090
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186500.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons