Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜlkü, Sedat-
dc.contributor.authorSoysal, Volkan-
dc.date.accessioned2020-02-06T06:26:02Z-
dc.date.available2020-02-06T06:26:02Z-
dc.date.issued2003-02-28-
dc.identifier.citationSoysal, V. (2003). Tıpta kullanılan polymethylmethacrilate'in (kemik çimentosu) lif takviyesi yapılarak mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8088-
dc.description.abstractBiyolojik hücre yapısına benzer bir yapıya sahip olması sebebiyle PMMA tıta yahın olarak kullanılmaktadır. Ancak sentetik olması sebebiyle başka maddelerin kullanımı için araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca PMMA'nın mekanik özellikleri düşüktür. Araştırmanın amacı değişik yapıda fiberlerin değişik yüzde ile maddeye katılmasıyla elde edilen kompozit malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve böylece güçlendirilmiş PMMA ile farklı klinik çözümlere ışık tutabilmektir. Tez içerisinde PMMA'nın mekanik özelliklerini arttırmak için fiber katılmasının madde üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sert ve kırılgan E-tipi cam ve elastik aramid ve novaloid fiberleri maddeye katılarak ASTM standartlarına göre hazırlanan numuneler testlere tabi tutulmuşlardır. Ayrıca deniz kabuklularından elde edilen kitin maddesinin PMMA içine katılması ile mekanik özelliklerdeki değişimde tez içinde incelenmiştir. Tez sonuçlarına göre fiberlerden elastik özelliklere sahip olanların mekanik özelliklerin geliştirilmesinde daha etkili oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar önceki çalışmalarla aynı doğrultudadır. Çok düşük yüzde ile fiber katılmasında dahi PMMA mekanik özellikleri dikkate değer oranda artmaktadır. Tez çalışmasından elde edilen en önemli sonuç doğal olarak elde edilen kitin maddesinin sentetik PMMA içine katılması ile mekanik özelliklerde önemli iyileştirmeler elde edilmiş olmasıdır.tr_TR
dc.description.abstractBecause of its biological properties, synthatic PMMA material has great amount of usage. However, the mechanical properties of PMMA are low. The aim of the research is to search mechanical behaviours of the composite materials get by the addition of different type of fibers, with different percentages. In the thesis, the effects of the fiber addition to PMMA material on the mechanical properties of the material is examined. The tough and brittle E-type glass and elastic aramid and novaloid fibers are added to the material and samples are prepared according to the ASTM standarts and tested. Besides, the chitin material which is prepared from the seashells, is added to PMMA and the mechanical properties has examined. According to the test results it is seen that the elastic types of fibers are more effective in increasing the mechanical properties of PMMA. The results of the tests are in accordance with the previous researches. The addition of even a small percentage of fibers increases the mechanical properties of PMMA considerable. The most important result of the thesis is that the addition of chitin has important increaese in the mechanical properties of PMMA.en_US
dc.description.sponsorshipBeyçelik A.Ş.tr_TR
dc.format.extentVII, 39 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKemik çimentosutr_TR
dc.subjectSoğuk akriltr_TR
dc.subjectFibertr_TR
dc.subjectPMMAtr_TR
dc.subjectKompozittr_TR
dc.subjectKompozit-PMMAtr_TR
dc.subjectE-tipi camtr_TR
dc.subjectNovaloidtr_TR
dc.subjectAramidtr_TR
dc.subjectKitintr_TR
dc.subjectBone cementen_US
dc.subjectCompositeen_US
dc.subjectComposite-PMMAen_US
dc.subjectType glassen_US
dc.subjectChitinen_US
dc.titleTıpta kullanılan polymethylmethacrilate'in (kemik çimentosu) lif takviyesi yapılarak mekanik özelliklerinin iyileştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeImproving the mechanical properties of polymethylmethacrilate used in medicine by adding fibre reinforcementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139918.pdf
  Until 2099-12-31
10.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons