Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8088
Başlık: Tıpta kullanılan polymethylmethacrilate'in (kemik çimentosu) lif takviyesi yapılarak mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi
Diğer Başlıklar: Improving the mechanical properties of polymethylmethacrilate used in medicine by adding fibre reinforcement
Yazarlar: Ülkü, Sedat
Soysal, Volkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kemik çimentosu
Soğuk akril
Fiber
PMMA
Kompozit
Kompozit-PMMA
E-tipi cam
Novaloid
Aramid
Kitin
Bone cement
Composite
Composite-PMMA
Type glass
Chitin
Yayın Tarihi: 28-Şub-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Soysal, V. (2003). Tıpta kullanılan polymethylmethacrilate'in (kemik çimentosu) lif takviyesi yapılarak mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Biyolojik hücre yapısına benzer bir yapıya sahip olması sebebiyle PMMA tıta yahın olarak kullanılmaktadır. Ancak sentetik olması sebebiyle başka maddelerin kullanımı için araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca PMMA'nın mekanik özellikleri düşüktür. Araştırmanın amacı değişik yapıda fiberlerin değişik yüzde ile maddeye katılmasıyla elde edilen kompozit malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve böylece güçlendirilmiş PMMA ile farklı klinik çözümlere ışık tutabilmektir. Tez içerisinde PMMA'nın mekanik özelliklerini arttırmak için fiber katılmasının madde üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sert ve kırılgan E-tipi cam ve elastik aramid ve novaloid fiberleri maddeye katılarak ASTM standartlarına göre hazırlanan numuneler testlere tabi tutulmuşlardır. Ayrıca deniz kabuklularından elde edilen kitin maddesinin PMMA içine katılması ile mekanik özelliklerdeki değişimde tez içinde incelenmiştir. Tez sonuçlarına göre fiberlerden elastik özelliklere sahip olanların mekanik özelliklerin geliştirilmesinde daha etkili oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar önceki çalışmalarla aynı doğrultudadır. Çok düşük yüzde ile fiber katılmasında dahi PMMA mekanik özellikleri dikkate değer oranda artmaktadır. Tez çalışmasından elde edilen en önemli sonuç doğal olarak elde edilen kitin maddesinin sentetik PMMA içine katılması ile mekanik özelliklerde önemli iyileştirmeler elde edilmiş olmasıdır.
Because of its biological properties, synthatic PMMA material has great amount of usage. However, the mechanical properties of PMMA are low. The aim of the research is to search mechanical behaviours of the composite materials get by the addition of different type of fibers, with different percentages. In the thesis, the effects of the fiber addition to PMMA material on the mechanical properties of the material is examined. The tough and brittle E-type glass and elastic aramid and novaloid fibers are added to the material and samples are prepared according to the ASTM standarts and tested. Besides, the chitin material which is prepared from the seashells, is added to PMMA and the mechanical properties has examined. According to the test results it is seen that the elastic types of fibers are more effective in increasing the mechanical properties of PMMA. The results of the tests are in accordance with the previous researches. The addition of even a small percentage of fibers increases the mechanical properties of PMMA considerable. The most important result of the thesis is that the addition of chitin has important increaese in the mechanical properties of PMMA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8088
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139918.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.64 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons