Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8087
Başlık: Sudaki bazı kirleticilerin aktif karbonla giderilmesi
Diğer Başlıklar: Removal of some pollutants in the water with activated carbon
Yazarlar: Arıkan, Nevin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon
Adsorption
Aktif karbon
Activated carbon
Boyar maddeler
Dyestuffs
Piridin
Pyridine
Su kirliliği
Water pollution
Yayın Tarihi: Eyl-1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arıkan, N. (1991). Sudaki bazı kirleticilerin aktif karbonla giderilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Piridin ve Bordo BG'nin iki tip granül aktif karbon ve odun kömürü üzerine adsorpsiyonu farklı konsantrasyon, sıcaklık ve pH'larda incelendi ve bu parametrelerin adsürpsiyon verimi üzerine etkileri araştırıldı. Piridin ve Bordo BG'nin granül aktif karbonlarla uygun sıcaklık ve pH' daki adsorpsiyonuna ait veriler Freundlich ve Langmiur adsorpsiyon izoterm modelleriyle irdelendi.
Adsorption of pyridine and CI Direct Red 13 dye onto two types of granular activated carbon and charcoal at different concentrations, tem peratures, pH and the effects of these parameters on the percentage of removal mere investigated. Adsorption isotherm Df the studied organic compounds from aqueous solutions onto twd types of granular activated carbon ( at favorable tem perature and pH) were determined by Freundlich and Langmiur equations. Also, rate constants for the adsorption Df pyridin and CI direct Red 13 dye onto two types of granular activated carbon were calculeted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8087
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
016412.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.79 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons