Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8085
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarahan, Abdullah-
dc.contributor.authorVathaj, Emirjon-
dc.date.accessioned2020-02-06T06:22:29Z-
dc.date.available2020-02-06T06:22:29Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationVathaj, E. (2011). Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku'nun mevzuatları arasındaki benzerlik ve farklılıkların hukuki tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8085-
dc.description.abstractBu çalışmada, Arnavutluk Miras Hukuku ile İslâm Miras Hukuku mukayeseli olarak ele alınmaktadır. Çalışma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde, Miras Hukukun mahiyeti, tarihte ve günümüzde bulunan miras sistemleri, Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku’nun kısa bir değerlendirilmesi yapılmıştır. İkinci bölümde, Arnavutluk ve İslâm Miras Hukuku’nun benzerlikleri ve farklılıkları tespit edilerek, mirasın rükünleri, sebepleri, mirasçı olma şartları ve mirasa engel olabilecek durumlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, mirasın taksimi ve taksim türleri, taksimin iptalini gerektirecek durumlar, mirastaki vasiyetin konumu ve evlat edinme, erkeğin kadından fazla hisse alması gibi konular iki hukuk sistemi açısından karşılaştırılmalı olarak ele alınmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study Albanian and Islamic Law of succession is held in a comparative way. This study consists of introduction, three main parts and conclusion. In the first chapter a short analyse of the true nature of law of succession, different laws of successions which exist in past and present and Albenian and Islamic Law of succession has been done. In the second chapter, after finding out the similarites and differences of Albanian and Islamic law of succession, the parts of inheritence, basic requirements to be an inheritor and preventive circumstances of being an inheritor are studied. In the third chapter the division of inheritance and sorts of division, circumstances which require abrogation of inheritance, the effect of will in inheritance, adoption of a child, the reason why men superior to women in inheritance etc. are held through both, Albanian and Islamic law systems in a comparative way.en_US
dc.description.sponsorshipTürkiye Diyanet Vakfıtr_TR
dc.format.extentXII, 147 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMirastr_TR
dc.subjectFıkıhtr_TR
dc.subjectArnavutluktr_TR
dc.subjectİslâm hukukutr_TR
dc.subjectFiqhen_US
dc.subjectInheritance lawen_US
dc.subjectAlbaniaen_US
dc.subjectIslamic lawen_US
dc.titleArnavutluk ve İslâm Miras Hukuku'nun mevzuatları arasındaki benzerlik ve farklılıkların hukuki tahlilitr_TR
dc.title.alternativeSimilarities and differences between Albenian and Islamic Law of succession and its juristic anlyseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294837.pdf938.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons