Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8082
Title: Marmara bölgesinde üretilen bazı buğday çeşitlerinin ekmeklik kalitesi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on bread quality of some wheat varieties produced in Marmara region
Authors: Kundakçı, Akif
Göçmen, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Buğday
Wheat
Kalite
Quality
Marmara bölgesi
Marmara region
Un
Flour
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçmen, D. (1991). Marmara bölgesinde üretilen bazı buğday çeşitlerinin ekmeklik kalitesi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Marmara Bölgesinde üretilen bazı buğday çeşitlerinin; fiziko-kimyasal, öğütme ve ekmekçilik özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Buğday örnekleri kalitenin ana kriteri olan öğütme ve ekmekçilik özelliklerine flöre değerlendirildiği zaman, Atilla-12 ve Saraybosna çeşitlerinin Vratsa ve Marton Vasari-17 çeşitlerinden daha kaliteli olduğu saptanmıştır. Protein miktar ve kalitesi iyi olan Atilla-12 ve Saraybosna çeşitlerinin, farinogramdaki su kaldırma oranları, valorimetre değerleri, gelişme süreleri, ekstensogram kurve alanları da büyük bulunmuştur. Bunun sonucu olarak da, bu iki çeşide ait ekmeklerin hacim verimleri ve ekmek özelliklerinin de, diğer iki çeşide göre daha iyi olduğu saptanmıştır.
In this research, some wheat varieties produced in our region were tried to find out for their physical-chemical, milling and baking properties. When the wheat samples were evaluated accor ding to milling and baking properties, the main criteria for wheat quality, Atilla-12 and Saraybosna varieties were found to be more quality than Vratsa and Marton Vasari-17 varieties. The farinograph absorption, valori meter, values, dough development times, ekstensigram areas of Atilla-12 and Saraybosna varieties, of which protein quality and quantity are good, have been found high. As a result of this, loaf volumes of bread belonging to these two varieties and baking properties have been found to be better than the other two varieties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8082
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014713.pdf4.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons