Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8077
Başlık: Küresel takımlarla frezeleme işlemleri için bir uzman sistem yapısının geliştirilmesi
Diğer Başlıklar: An expert system for die milling operations with ball noise tolls
Yazarlar: Çakır, Cemal
İrfan, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Küresel takımlar
Frezeleme işlemler
Global teams
Milling operations
Yayın Tarihi: 3-May-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İrfan, Ö. (2003). Küresel takımlarla frezeleme işlemleri için bir uzman sistem yapısının geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, frezeleme işlemleri için birtakım pratik tavsiyelerde bulunan bir uzman sistem tasarlanmıştır. Program kullanıcıdan, parça malzemesi, parça geometrisi, işleme türü ve takım malzemesini girdi olarak almakta, çıktı olarak ise, takım tipi, bağlama yöntemi, işleme yöntemi, paso ve birtakım yardımcı bilgiler kullanıcıya sunulmaktadır.
In this study, an expert system which recommends some practical methods in milling, has been designed. This program requires the workpiece material, workpiece geometry, type of machining and material of the tool as input. The outputs are type of the tool, type of clamping, tool way, depth of cut and some additional knowledge about operation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8077
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139919.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.37 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons