Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8074
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSezal, İhsan-
dc.contributor.authorBozkurt, Veysel-
dc.date.accessioned2020-02-06T06:00:21Z-
dc.date.available2020-02-06T06:00:21Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationBozkurt, V. (1991). Avrupa Birliği: İşçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamu oyunun tutumu açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8074-
dc.description.abstractBu çalışma da Avrupa birliği kavramı ve bu konuda Topluluk ülkelerinde ve Türkiye 'de işçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamu oyunun, tutumu neo-fonksiyonalist teorinin ışığında ele alınıp incelenmiştir. Başlıca beş bölümden oluşan bu çalışmanın I. bölümünde Genel Kavramsal Çerçeve ve Teorik Yaklaşımın sınırları, çizilmiştir. Avrupai birliği konusunda gerek ekonomik gerekse siyasal içerikli çok sayıda kavgam ortaya atılmıştır. Birinci bölümde Avrupa birliği konusundaki kavramlar tanımlandıktan sonra, teorik yaklaşım bölümünde "neo-fonksiyonalistf yaklaşım ele alınmıştır ve bu buradan hareketle çalışmanın çerçevesi i şekillendirilmiştir. II. Bölümde ise Avrupa birliğinin kökenleri ve örgütlere dönüşüm süreci ele alınmıştır. III. Bölüm Avrupa birliği sürecinde en önemli aşama olan Avrupa" Topluluklarını konu olmaktadır. Burada bir taraf tan Avrupa da kurulan "sıkı" birlik olan AT'nın ne tür bir birlik olduğu (öteki birliklerle de mukayese edilerek) tartışılırken, diğer ta-raftan" da. genişleme süreci ve bu konuda aktörlerin tutumları ele alınmıştır. IV. Bölümde ise doğrudan aktörlerin Avrupa birliği konusundaki tutumları ele alınmıştır. Her ne kadar neo-fonksiyonolist teoriden hareketle Avrupa birliğinin uygulamaya geçirilmesinde çıkar gruplarının tutumları belirleyici değişken olarak ele alınmış olsa da, birlik sürecinde yaşanan tecrübeler, belirli bir düzeyde siyasal kurumlarının tutumlarının da bölgesel entegrasyon açısından önem taşıdığını göstermiştir. V. Bölümde ise Topluluk ülkelerine uygulanan çerçeve, benzer şekilde Türkiye'ye uygulanmıştır. Sonuç bölümünde de aktörlerin tutumları kısaca özet lenmiş ve ileri sürülen hipotezlerin geçerliliği tartışılarak geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunulmuştur.tr_TR
dc.format.extentIV, 325 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectPolitical partiesen_US
dc.subjectSiyasi partilertr_TR
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectEmployeren_US
dc.subjectİşverentr_TR
dc.subjectLabor unionsen_US
dc.subjectİşçi sendikalarıtr_TR
dc.titleAvrupa Birliği: İşçi sendikalarının, işverenlerin, siyasal kurumların ve kamu oyunun tutumu açısından incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeEuropean Union: Examination of the trade unions, employers, political institutions and the public attitudeen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014704.pdf
  Until 2099-12-31
15.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons