Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8055
Title: Gümüşhane İli Kale Köyü ve civarı köylerinin ağız incelemesi
Other Titles: Examining the dialect of Kale Village and surrounding villages of Gümüşhane province
Authors: Şahin, Hatice
Gök, Çizel
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Gümüşhane
Dialect
Kale
Ağız
Fonetik
Morfolojik
Sözlük
Phonetic
Morphological
Dictionary
Issue Date: 2-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gök, Ç. (2019). Gümüşhane İli Kale Köyü ve civarı köylerinin ağız incelemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Gümüşhane ilinin Merkez’e bağlı Kale köyü ve civarı köylerinin ağzı incelenmiştir. Kale köyü ve civarındaki köyler geçmişte Koğans Nâhiyesini oluşturduğu için çalışma bu bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışma “Giriş”, “İnceleme”, “Metinler”, “Sözlük” ve “Kaynakça” kısımlarından oluşmaktadır. Bu bölümlerde Gümüşhane ve Kale Nâhiyesinin tarihinden, coğrafi yapısından, ekonomisinden bahsedilmekle beraber bölgeden derlenen metinler ve bu metinlerin ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisi durumu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Son olarak da bölgeden derlenen metinlere dayanarak sözlük maddesi oluşturabilecek nitelikteki kelimeler açıklanmaya çalışılmaktadır.
In this study, the dialect of Kale village and neighbor villages of Gümüşhane province center were investigated. Since the village of Kale and the surrounding villagers have formed the Koğans Ordinance in the past, the study was carried out in this region. The study consists of "Introduction", "Review", "Texts", "Dictionary" and “Bibliography”. In these sections, the history, geographical structure, economics of Gümüşhane and Kale township are mentioned, and the texts compiled from the region and the phonetic, morphological and sentence knowledge of these texts are tried to be revealed. Finally, the texts that are compiled from the region are tried to be explained with the words that can form dictionary material.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8055
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çizel_GÖK.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons