Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8052
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüllü, Emin-
dc.contributor.authorToklar, Ahmet-
dc.date.accessioned2020-02-06T05:22:54Z-
dc.date.available2020-02-06T05:22:54Z-
dc.date.issued2003-03-03-
dc.identifier.citationToklar, A. (2003). Eksenel kaymalı yatakların performans karakteristiklerine deformasyonun etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8052-
dc.description.abstractBu çalışmada, yatak deformasyonunun dikkate alındığı eksenel kaymalı yatakların performans karakteristikleri incelenmiştir. İnceleme sırasında ilk önce yataktaki basınç dağılımı Reynolds denklemi ile bulunmuştur. Reynolds denklemi izotermal şartlarda ve yağ viskozitesi sabit kabul edilerek çözülmüştür. İkinci aşamada yataktaki deformasyon miktarı lineer elastik malzemelere uygulanan bünye denklemleri ile bulunmuştur. Elde edilen sonuçların genel bir anlam taşıması için boyutsuz denklemlerle çalışmak tercih edilmiştir. İncelemenin sonunda yatakta belli bir basınca karşılık oluşan deformasyon miktarı, deformasyon öncesi ve deformasyon sonrası yatağın yük taşıma kabiliyeti bulunup karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma çelik-çelik ve çelik-bronz malzeme çiftleri için yapılmıştır. Çelik-bronz çiftinde yatakta maksimum % 2.13'lük bir yük taşıma kaybı olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThis study examines the viewpoints on performance characteristics of thrust bearings. Firstly, pressure distribution in the bearing has been calculated with Reynolds equation. Reynolds equation has been solved with oil viscosity and isothermal conditions which are accepted to be stable. Secondly, the constitutive equation that applied for linear elastic material which for calculating the bearing deformation. We preferred to examine this case by dimensionless equations, for the purpose of general sense that the results is achived. Consequently, bearing load carrying capacity that occured before the deformation and after the deformation have been calculated and compared, besides amount of deformation that occured on the bearing under pressure has been calculated. Comparison is done for material pairs; steel-steel and steel-bronze. Steel-bronze pair lost their load carrying capacity as 2.13%.en_US
dc.format.extentVIII, 87 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEksenel kaymalı yataktr_TR
dc.subjectDeformasyontr_TR
dc.subjectElastohidrodinamiktr_TR
dc.subjectEHDtr_TR
dc.subjectThrust bearingen_US
dc.subjectDeformationen_US
dc.subjectElastohdrodynamicen_US
dc.titleEksenel kaymalı yatakların performans karakteristiklerine deformasyonun etkisitr_TR
dc.title.alternativeDeformation influence upon performance characteristics of thrust bearingsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139915.pdf
  Until 2099-12-31
6.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons