Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8052
Title: Eksenel kaymalı yatakların performans karakteristiklerine deformasyonun etkisi
Other Titles: Deformation influence upon performance characteristics of thrust bearings
Authors: Güllü, Emin
Toklar, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Eksenel kaymalı yatak
Deformasyon
Elastohidrodinamik
EHD
Thrust bearing
Deformation
Elastohdrodynamic
Issue Date: 3-Mar-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toklar, A. (2003). Eksenel kaymalı yatakların performans karakteristiklerine deformasyonun etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yatak deformasyonunun dikkate alındığı eksenel kaymalı yatakların performans karakteristikleri incelenmiştir. İnceleme sırasında ilk önce yataktaki basınç dağılımı Reynolds denklemi ile bulunmuştur. Reynolds denklemi izotermal şartlarda ve yağ viskozitesi sabit kabul edilerek çözülmüştür. İkinci aşamada yataktaki deformasyon miktarı lineer elastik malzemelere uygulanan bünye denklemleri ile bulunmuştur. Elde edilen sonuçların genel bir anlam taşıması için boyutsuz denklemlerle çalışmak tercih edilmiştir. İncelemenin sonunda yatakta belli bir basınca karşılık oluşan deformasyon miktarı, deformasyon öncesi ve deformasyon sonrası yatağın yük taşıma kabiliyeti bulunup karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma çelik-çelik ve çelik-bronz malzeme çiftleri için yapılmıştır. Çelik-bronz çiftinde yatakta maksimum % 2.13'lük bir yük taşıma kaybı olduğu görülmüştür.
This study examines the viewpoints on performance characteristics of thrust bearings. Firstly, pressure distribution in the bearing has been calculated with Reynolds equation. Reynolds equation has been solved with oil viscosity and isothermal conditions which are accepted to be stable. Secondly, the constitutive equation that applied for linear elastic material which for calculating the bearing deformation. We preferred to examine this case by dimensionless equations, for the purpose of general sense that the results is achived. Consequently, bearing load carrying capacity that occured before the deformation and after the deformation have been calculated and compared, besides amount of deformation that occured on the bearing under pressure has been calculated. Comparison is done for material pairs; steel-steel and steel-bronze. Steel-bronze pair lost their load carrying capacity as 2.13%.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8052
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139915.pdf
  Until 2099-12-31
6.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons