Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8039
Title: Kosova'da din değiştirmenin psiko-sosyolojik etkenleri
Other Titles: Psychosojiological converting factors in Kosova
Authors: Gürses, İbrahim
Rahimi, İlir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Kosova
Balkan
Din değiştirme
Misyonerlik faaliyetleri
Savaş
Tarihi önyargı
Balkans
Conversion
Apostasy
Missionary
Issue Date: 6-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Rahimi, İ. (2013). Kosova'da din değiştirmenin psiko-sosyolojik etkenleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kosova'da din değiştirme problemi geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir.Sadece yöntem değişmiştir. Önceleri kişilerin dini, baskıyla değiştirilirken günümüzde demokratik özgürlükler adı altında insanlara din değiştirmeleri konusunda psikolojik ve sosyolojik baskılar yapılmaktatır.Bugün bütün dünyada olduğu gibi Kosova'da da din değiştirmeye yönelik propagandalar tüm hızıyla devam etmektedir. Kosova'da din değiştirme olayları farklı sebeplerle gerçekleşmektedir. Kosava'nın sosyalist ve kominist geçmişinden ve tarihin önyargılarından beslenen olumsuz görüşlerle birlikte bütün dünyayı saran İslamofobia Kosova'da din değiştirmenin ivmesini artırmıştır. İslam karşıtı olan yabancı dini gruplar ve muhalif sivil toplum örgütleri etkili bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedirler.Kosova'da meydana gelen son savaştan sonra NATO, UNMİK, UNHCR, WHO gibi askeri kurumlar ve yardım kuruluşları ile beraber birçok misyoner grup da Kosava'ya akın etmiştir. Şavaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak birçok insanın yaşamını kaybetmesi, bazı şehir ve kasabaların yıkılarak adeta harabeye dönmesi, insanların evlerinden ve yurtlarından olması, yaşanan travmalar, misyoner grupların faaliyetlerinde ve istedikleri sonuçları elde etmelerinde etkili olmuştur. Böylece insanları daha kolay kandırabilmişlerdir. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların yanında insanların dini cehaleti ve İslam hakkındaki bilgisizlikleri, İslam'a karşı bir önyargı oluşmasına neden olmuştur. Bu sebeple özellikle kültürel olarak müslüman olan ancak imanları yeterince kuvvetli olmayan kişiler dinlerini değiştirerek İslam'ı terketmişlerdir. Bu din değiştirme durumunun genel olarak merak, nefret, anababa ilgisizliği, karşıt propaganda ve beyin yıkama, ekonomik yetersizlikler ve önyargılardan etkilendiği gözlenmiştir.
Both in the past and nowdays, people are bound to converting religion which is a common phenomenon of any country that has gone through transition. As well as individual conversion events which took place in the various forms of massivness, also due to various reasons and is also a well known fact. Examining the psycho-social factors that affect change of religion for a long time people of Kosova remaining under the influence of communism-socialism began paying less attention to religion. Kosova, is a country where Muslims constitute the majority of population where most of that majority consists of young generations. Today as in the past, still negative attitudes towards Islam and opposing the Islamic religion and the activities is in continuity. According to our awareness, if you do not comply with the culture of that country than that country regime controls and many negative effects may continue occuring. Kosova is an example of that country. As in ancient times still occuring the same politics or methods now days. Immediately after the war ended in Kosova; NATO, UNMIK, OSCE, UNHCR were established as well as many other associations and organizations. As a result of destruction of cities and the loss of human lives after the war, lot of people experienced a major trauma in Kosovo. Although we have met a lot of these associations and organizations, other hidden mission activities began to be established. Poverty and helplessness of people of Kosova have taken advantage of this vi environment, the foreign missions found people of our country as an opportunity of beganning to make experiments. Majority of families-had lost their relatives, siblings, parents during the war. This was a golden opportunity for those missions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8039
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328663.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons