Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8025
Title: Peridural fibrozis ve yapışıklıklarının önlenmesinde Anti-Adhesion Barrier Gel'in (ADCON-L) etkinliğinin sıçanlarda oluşturulan laminatomi ve diskektomi modelinde araştırılması
Other Titles: Investigation of the effectiveness of Anti-Adhesion Barrier Gel (ADCON-L) in the prevention of peridural fibrosis and adhesions in a laminatomy and discectomy model created in rats
Authors: Doygun, Muammer
Boyacı, Suat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Keywords: ADCON-L
Peridural fibrozis
Annular fenastrasyon
Laminotomi
Lomber vertebra
Sıçan
Rat
Annular fenestration
Laminotomy
Lumbar vertebrae
Peridural fibrosis
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Boyacı, S. (1998). Peridural fibrozis ve yapışıklıklarının önlenmesinde Anti-Adhesion Barrier Gel'in (ADCON-L) etkinliğinin sıçanlarda oluşturulan laminatomi ve diskektomi modelinde araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Cerrahi girişime ragmen geçmeyen bel ağrısının en önemli etkeni olarak görülen epidural fibrozisin önlenebilmesi amacı ile pek çok biyolojik ve biyolojik olmayan materyaller denenmiştir. Bu materyallerin epidural fibrozisi yeterli oranda engellediği ve klinik düzelme ile uyumlu olduğu ise gösterilememiştir. Yeni geliştirilen ve bir karbonhidrat polimeri olan ADCON-L'in etkinliği sıçanlarda oluşturulan laminatomi + annular fenestrasyon modelinde araştırıldı. Grup l'de (n=15) laminatomi + annular fenestrasyon, Grup ll'de (n=15) laminatomi + annular fenestrasyon + ADCON-L uygulandı. ADCON-L'in peridural fibrozisi anlamlı derecede (p<0.01) azalttığı, dördüncü haftanın sonunda rezorbe olduğu ve yara iyileşmesine olumsuz etkisi olmadığı gözlendi.
Many years numerous biologic and nonbiologic materials used to prevent peridural fibrosis that is considered most important causes of failed back surgery pain. None of these studies could have able to show a clear prevention of peridural fibrosis with clinical correlation. Effectiveness of a new introduced carbonhydrate polymer ADCON-L was i studied in a laminotomy + annular fenestration rat model. Laminotomy with annular fenestration were performed in Group I (n=15), same surgical procedures with application of ADCON-L in Group II (n=15). It was observed that ADCON-L successfully reduced peridural fibrosis (p<0.01), resorbed at the end of fourth week and did not elicite any adverse effect to surgical healing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8025
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088618.pdf
  Until 2099-12-31
7.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons