Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8024
Title: Elektromagnetik dalgaların elektriksel magnetiksel küreden statik gibi saçılması
Other Titles: Electromagnetic waves scattering like static from an electrical magnetic sphere
Authors: Bayrakçı, H. E.
Kurtuldu, Sevim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: Elektromanyetik dalgalar
Electromagnetic waves
Saçılma teorisi
Scattering theory
Issue Date: 23-Jan-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurtuldu, S.(1995). Elektromagnetik dalgaların elektriksel magnetiksel küreden statik gibi saçılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Düzlemsel dalgaların ve Hertz dipolünden ışıyan dalgaların elektriksel ve magnetiksel küreden statik gibi saçılmasında, statik gibi yaklaşıklık kesin çözümde ve aksiyom denklemlerinde gerçekleştirilerek, her iki yöntem ile bulunan çözümlerin aynı olduğu gösterilmiştir. Bu arada elektrik veya magnetik Hertz dipolilnun meydana getirdiği elektrik veya magnetik alanların kürenin yüzeyine teğet sadece magnetik alan veya elektrik alan bileşeni bulunduğunda, ka«l koşulunda saçılma yüzeyinin magnetiksel veya elektriksel özelliğine bağlı olmadığı bulunmuştur. Diğer taraftan clcklromagnctik teorinin aksiyom denklemlerinde statik gibi yaklaşıklık gerçekleştirildiğinde de, elektrostatik alan ve statik magnetik alan olmak üzere iki bağımsız sistem elde edilebilmektedir. Bu durumda kaynağın elektrostatik alanı veya statik magnetik alanının saçılma yüzeyine sadece paralel bileşeni varsa, bu saçılma probleminin sadece elektrostatik veya statik magnetik alanda çözerek, küre yüzeyinde endiiklenen yüklerin oluşturduğu alanı bulmak ve sonra saçılma problemine geçerek eşdeğer kaynak teoremi ile ışıyan uzak alanı elde etmek mümkün olabilmektedir.
In this study, during the scattering like static of waves firom electrical and magnetic sphere, radiatinğ from plane waves and Hertz Dipole, using static-like approximation in ”exact solution" and Maxwell Equations, it has been shown that both of the Solutions found are the some. Moreover electric or magnetic fields (produced by electric or magnetic Hertz Dipole) having component tangent to the surface of the sphere, it has been stated that it does not depend on the electrical or magnetic property of the scattering surface for ka«l. Meanvvhile, in the axioms of electromagnetic theory if we use the static like approximation we get two independent systems: Electrostatic Field and Static Magnetic Field. So if the electrostatic fields of the source or the static magnetic field have a component parallel to the scattering surface, the scattering problem can be solved only on electrostatic or magnetic field at first, to find the field indueted by charges on the sphere surface and at last by using "Equivalent Source Theoıy" it is possibîe to obtain the radiatinğ far field.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8024
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045303.pdf
  Until 2099-12-31
2.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons