Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8021
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüleç, Selma-
dc.contributor.authorKara, Sevilay-
dc.date.accessioned2020-02-05T10:23:57Z-
dc.date.available2020-02-05T10:23:57Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationKara, S. (1999). İlköğretim denetçileri ile alan dışından atanan sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8021-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, alan dışından atanan sınıf öğretmenleri ile ilköğretim denetçileri arasında yaşanan iletişim sorunlarım ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini, Bursa iline Pedagojik Formasyonsuz atanan sınıf öğretmenleri ve Bursa ilinde görev yapan ilköğretim denetçileri oluşturmaktadır. Bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. İncelenen denetçi ve öğretmen davranışlarına ilişkin verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Denetçi ve öğretmen görüşleri verilen cevapların çoğunluğunda örtüşmüştür. Yüzyüze iletişime ilişkin çok belirgin sorunlar yaşanmadığı, yaşanan sorunların denetim stresi, alanda hakim olan denetçi imajı ve öğretmenlerin mesleki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı görülmüştür. Denetçilerin büyük bir çoğunluğu bu grup öğretmenlerin sisteme katılımlarını olumlu bulmamalarına rağmen denetimlerine budununu yansıtmadıkları görülmüştür. Araştırmaya dahil olan denetçi ve öğretmen görüşlerine bakıldığında, denetçilerin rehberlik çalışmalarına daha fazla zaman ayırmaları istenmektedir. Sınıf öğretmenliği mesleği için ön eğitimin gerekli olduğu, meslek içinde yetişmeleri için rehber öğretmenlerden, denetçilerden, hizmet içi kurslarından yararlanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin alanda verimini artırabilmek için bazı önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.format.extentXIII, 137 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDenetçilertr_TR
dc.subjectSınıf öğretmenleritr_TR
dc.subjectÖğretmenlertr_TR
dc.subjectİlköğretim okullarıtr_TR
dc.subjectControlleren_US
dc.subjectClass teachersen_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.subjectPrimary education schoolsen_US
dc.titleİlköğretim denetçileri ile alan dışından atanan sınıf öğretmenleri arasındaki iletişimtr_TR
dc.title.alternativeThe communication between classroom teachers from other disiplines and the first education inspectorsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074357.pdf
  Until 2099-12-31
6.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons