Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8008
Title: Çağdaş kişilik teorileri ve İslami kişilik modelinin karşılaştırılması (üniversite öğrencileri üzerinde sosyal psikolojik bir araştırma)
Other Titles: The Contemporary personality theomies and their comparison with Islamic personality model (A social-psychological study on university students)
Authors: Hökelekli, Hayati
Gürses, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dogmatizm
Kişilik
Otoriteriyenizm
Sosyal psikoloji
Önyargı
Öğrenciler
Üniversite öğrencileri
İslamiyet
Dogmatism
Personality
Authoritarianism
Social psychology
Prejudice
Students
University students
Islam
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürses, İ. (1999). Çağdaş kişilik teorileri ve İslami kişilik modelinin karşılaştırılması (üniversite öğrencileri üzerinde sosyal psikolojik bir araştırma). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8008
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074351.pdf
  Until 2099-12-31
9.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons