Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7989
Title: Kararlı magnetik alan ünitesi yapımı ve sıvılarda dinamik çekirdek kutuplanması
Other Titles: Stable magnetic field unit construction and dynamic core polarization in liquids
Authors: Yalçıner, Aytaç
Andiç, Abdurrahman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Manyetik alanlar
Manyetik rezonans spektroskopi
Magnetic fields
Magnetic resonance spectroscopy
Issue Date: 10-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Andiç, A. (1993). Kararlı magnetik alan ünitesi yapımı ve sıvılarda dinamik çekirdek kutuplanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Zayıf alan çift rezonans Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresinde, sabit manyetik alan elde etmek için karşılaştın cı entegre temeline dayalı sabit akım karari ayıcı « devre tasarımlanmış, yapılmış ve kullanılmıştır. 10 amper basamağında hassasiyete sahiptir. Ayrıca, zayıf alan çift rezonans Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektromet resinde, sabit manyetik alan hem sinüsel bir alanla modüle edilir hem de testere dişli bir alanla taranır. Manyetik alanın homojenliğini kontrol etmek için alan, yalnızca 3-5 s periyodlu testere dişli bir işaret ile taranır. Maddenin soğurma eğrisine göre bir sinyal elde etmek için, alan bir yandan sinüsel bir işaret ile modüle edilirken aynı anda 200-800 s periyodlü testere dişli bir işaret ile süpürülür. Sinüsel işaret, bir 741 işlemsel yüksellerine uygulanmıştır. Böylece yükseltecin geri besleme direncinin bir parçası olarak yerleştirilmiş olan modülasyon bobinlerine, sinüsel akım uygulanmış olmaktadır. Sinüsel işaretin frekansı 70-1 10 Hz arasında, genliği 0- 1,2 m A arasında değiştirilebilir. Testere dişli akım bir Digital/ Analog çeviriciden alınmış, gerilim kazancı sağlandıktan sonra bir voltaj/akım çeviricisine uygulanmıştır. Bu son akım, alan taraması için kullanılan Helmholtz bobinlerini beslemektedir. Bu işaretin periyodu 2,5-800 s arasında 8 kademe ve genliği 1,7-18 mA arasında 10 kademe olarak düzenlenmiştir. Gerekli parçaları bitirme tezleri.yüksek lisans ve Doktora tezleri ile tamamlanan spektronietrede izmit Tüpraş Petrol Rafinerisinden alınan asfaltlardan özel yöntemlerle elde ettiğimiz asfaltenlerin değişik çözeltilerde ve değişik konsantrasyonlarda NMR çift rezonans spekrumları elde edilmiştir. Bu spektrumlar yardımıyla çekirtfek-elektron çiftlenim sabitleri hesaplanmıştır.
To obtain fixed magnetic field in «Weak Field Double Resonans NMR spectrometer», constant current source based on comparotor integrated circuit ha ve been designed and performed in this study. The device has got a sensitivity which is on the order oflÛâA. In a weak field double resonance. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectrometer static magnetic field is modulated with a sine shaped field, and swept with a sawtooth shaped field at the same time. m To control the homogenity of the static magnetic field, it is swept with a sawtooth field of period 3-5 seconds without any modulation. To gain a NMR signal which is consistent with the absorption curve of the sample, a sawtooth swepping field of 200-800 seconds period and a sine shaped modulation field are applied to the static magnetic field. A 741 type operational amplifier is fed with a sine shape voltage. The Helmholtz type modulation coils are placed on the feedback path of the amplifier, so the sine shaped current can pass through of them. The frequency of this current can be varied continuously between 70-110 Hz, and its amplitude between 0-1. 2 mA. The sawtooth shaped current is gained from a digital to analog converter and after the voltage amplification it is applied to a voltage to current converter. The Helmholtz type sweeping coils are fed with this current. The period of this current is 2. 5-800 seconds in 8 steps, and its amplitude is 1. 7-18 mA in 10 steps. The related psirts of the spectrometer system which we need significantly have been completed by the Phd, Master of Science and graduate theses. NMR double resonans spectrums have been deduced from the asphaltens in different solvents and in different concentrations which are extracted from the asphalts of the İzmit Tüpraş Petroleum Refinery with using very special methods. The Nuclear-electron coupling parameters are calculated by helping of these spectrum charts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7989
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033795.pdf
  Until 2099-12-31
3.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons