Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7973
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇelik, İbrahim-
dc.contributor.authorSevimli, Cevat-
dc.date.accessioned2020-02-05T07:38:23Z-
dc.date.available2020-02-05T07:38:23Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationSevimli, C. (2006). Kur`an`da Haşr kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7973-
dc.description.abstractHaşr sözlükte, toplanmak, bir araya toplamak, yurdundan çıkarmak gibi manalara gelir. Istılahta ise, kıyamet günü insanların tekrar diriltilip mahşer meydanında toplanması anlamında kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’de yer yer “ba’s” ile “haşr” aynı anlamda kullanılmıştır. Haşri bu bağlamda ele aldığımızda kapsamı daha da genişlemektedir. Haşr kelimesi türevleriyle beraber Kur’ân-ı Kerim’de 43 âyet-i kerimede geçmektedir. Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim’de Haşr isminde müstakil bir sure de vardır. Fakat bu surede haşr, ıstılahi anlamının dışında, Yahudileri yurtlarından çıkarmak manasında kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de haşr ile alakalı olarak birçok kelime geçer. Neşr, ba’s, kıyamet, âhiret, cennet, cehennem bunlardan bazılarıdır. Genel olarak baktığımızda bu kelimelerin hepsi bir bütünün parçaları gibi olup birbirinden ayrı düşünülemez. İslam alimleri arasında haşrin cismani mi? ruhani mi? olacağı meselesi çok fazla tartışmaya konu olmuştur. Her iki görüşü ayrı ayrı savunanlar olmakla birlikte, Ehl-i Sünnet inancına göre haşr hem cismen hem ruhen olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractDay of resurrection is in dictionary it means; to be collected, to collect, banishment. İn terminological is a rising from the dead of people in judgement day and to be collected in last judgement area. Day of resurrection and a rising from the dead are used sometimes in the Holy Quran. Day of resurrection word is in the Quran 43 verse of Quran and there is a sura of the Quran which was named “Day of resurrection”. But in this sura of the Quran, day of resurrection has another meaning: banishment. There are a lot of words in the Holy Quran which were connected with day of resurrection. Some of theese are ;God’s raising the dead, a rising from the dead, last judgement, the next world, the bridge sirat from this world to paradise, paradise, hell. All ofthem are concepts which were connected the next world. Between the Islamic grieving there are a lot of arguement about whether day of resurrection with body or spirit. One of them says it will be with body, one of them says it will be with spirit, and one of them says it will be together body and spirit. Ehl-i Sunnah grieving believe that it will be together body and spirit.en_US
dc.format.extentVIIII, 55 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHaşrtr_TR
dc.subjectTekrar dirilmetr_TR
dc.subjectKıyamettr_TR
dc.subjectCismani haşrtr_TR
dc.subjectDay of resurrectionen_US
dc.subjectJudgement dayen_US
dc.subjectA rising from the deaden_US
dc.subjectParadiseen_US
dc.titleKur`an`da Haşr kavramıtr_TR
dc.title.alternativeThe concept of day of resurrection in the Qur`anen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186408.pdf711.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons