Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7970
Title: Mezenter arter oklüzyonlarının erken tanısında laboratuar verilerinin önemi biyokimsayal, histopatolojik karşılaştırmalı deneysel çalışma
Other Titles: The importance of laboratory data in early diagnosis of mesenteric arterial occlusions, biochemical, histopathological comparative experimental study
Authors: Duman, R. Hakan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Biyokimya
Biochemistry
Histopatoloji
Histopathology
Mezenter
Mesentery
Mezenterik vasküler tıkanma
Mesenteric vascular occlusion
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, R. H. (1991). Mezenter arter oklüzyonlarının erken tanısında laboratuar verilerinin önemi biyokimsayal, histopatolojik karşılaştırmalı deneysel çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Merkezinde Mezenterik iskemide ortaya çıkan.serim! de§erlerindeki değişiklikleri incelemek araacı ile, Swiss-Albino tipi sıçanlarda eksperiıaental olarak a.mezenterica superior 11- gasyonu uygulandı» Kontrol gurubu, 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 6. saat olsak QzBre 5 gruba ayrılan deneklerin renal arterlerinden alınan kanda üre, Kreatinin, Arik Asit, Alkalen Fosfataz, Fosfor, Amilaz, 8G0T, 8GPT, LDH ve CPK değerleri ölçüldü. Aynı zamanda alınan ince barsak piyeslerinde de histopatolojik değerlendirme yapıldı. Sonuç olarak akut i&ezenterik iskemiden şüphe edildi§ind® öre» Fosfor, ürik Asit, Alkalen fosfataz, toilaz, SGOT, SGPT, LDH ve CPK değerlerinin ölçölroesinln erken tanıya faydalı olacağı kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7970
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013487.pdf
  Until 2099-12-31
3.97 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons