Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7968
Title: Pehlivan ekmeklik buğday (triticum aest. var. aest. l.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırmalar
Other Titles: The research on sowing date and sowing rate in pehlivan bread wheat cultivar (triticum aest. var. aest. l.)
Authors: Doğan, Ramazan
Kazan, Tennur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekmeklik buğday
Ekim zamanı
Ekim sıklığı
Verim ve verim unsurları
Bread wheat
Sowing date
Sowing rate
Yield and yield components
Issue Date: 6-Nov-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazan, T. (2003). Pehlivan ekmeklik buğday (triticum aest. var. aest. l.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada pehlivan ekmeklik buğday çeşidinde (Triticum aestivum var. aestivum L.) ekim zamanı ve ekim sıklığının belirlenmesi amacıyla deneme 2001/2002 yılında üç tekrarlamalı tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapılmıştır. Denemede beş farklı ekim zamanı (15 Ekim, 01 Kasım, 15 Kasım, 01 Aralık, 15 Aralık) ve beş farklı ekim sıklığı (350,450,550,650 ve 750 tane/m2) uygulanmıştır. Denemede uygulanan ekim zamanlarının ve ekim sıklıklarının m2' de başak sayısı,başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimi üzerine etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek m2'de başak sayısı (968.3 başak/m2) 15 Ekim- 750 adet/m2, başakta tane sayısı (42.9 adet/başak) 01 Kasım- 450 adet/m2, başakta tane ağırlığı (2.14 g/başak) 01 Kasım-450 adet/m2,1000 tane ağırlığı (55.6 g) 01 Aralık- 550 adet/m2 ve tane verimi (513 Kg/da) 15 Ekim-750 tane/m2 kombinasyonlarından elde edilmiştir.
This research was carried out to determine the most suitable sowing date and sowing rate for Pehlivan bread wheat cultivar in the years of 2001/2002 at the Agricultural Research and Experimental Center of Agriculture Faculty, Uludağ University. The trial was set up in split-plots design with three replications. In this trial, 5 different sowing dates (15 October, 01 November, 15 November, 01 December, 15 December) and 5 different sowing rates (350, 450, 550, 650, 750 seeds/m2 ) were applied.. There were significant effects of sowing dates and sowing rates on the number of spike/m2, grain number/spike, grain weight/spike, 1000-grain weight and grain yield. The highest number of spike/m2 (968.3 spike/m2) in (15 October- 750 seeds/m2), number of grain (42.9 seeds/spike) in (01 November- 450 seeds/m2), grain weight (2.14 g/spike) in (01 November- 450 seeds/m2), 1000 grain weight (55.6 g) in (01 December- 550 seeds/m2) and grain yield (513 kg/da) in (15 October- 750 seeds/m2) was obtained from those sowing date and sowing rate combinations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7968
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139909.pdf
  Until 2099-12-31
3.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons