Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7956
Title: Bursa ili merkezinde açıkta satılan meyveli dondurmaların kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri üzerine araştırma
Other Titles: Research on the chemical and microbiological properties of fruit ice-cream sold outdoor in the center of Bursa
Authors: Kurdal, Ekrem
Özcan, Tülay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Dondurma
Kimyasal analiz
Mikrobiyolojik analiz
Ice cream
Chemical analysis
Microbiological analysis
Issue Date: 15-Sep-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, T. (1994). Bursa ili merkezinde açıkta satılan meyveli dondurmaların kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri üzerine araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ili merkezinde tüketime sunulan meyveli dondurmaların bileşimini ve mikrobiyolojik kalitesini saptamak amacıyla yap ildi. Çalışmada, limonlu dondurma, vişneli dondurma ve çilekli dondurma kullanıldı. Meyveli dondurma örneklerinde, mikrobiyolojik, kimyasal ve istatistiksel analizler yapıldı ve kalite kriterleri belirlendi. üzerinde çalışılan meyveli dondurma örneklerinin genellikle hijyenik kalitelerinin istenen düzeyde olmadığı görülmüş, ayrıca meyveli dondurmaların kimyasal bileşiminde bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır.
This research was made in order to determine.the- 'microbioloqical quality and content of -fruit ice cream presenting to consumption" in Bursa. In this study, lemon ice; cream, cherry ice cream and strawberry ice cream were used. In the -fruit ice cream samples, microbiological, chemical and statistical analysis were made and then the quality criteria were determined. This study showed that hygenic quality of the investigated -fruit ice cream samples were i nadqeuate. In addition, some differences were seen in chemical content of fruit ice cream.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7956
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033800.pdf8.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons