Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7955
Title: Türkiye'de sosyal değişme karşısında küçük partiler: Islahatçı Demokrasi Partisi örnek olayı
Other Titles: Small parties in the face of social change in Turkey: case of the Reformist Democracy Party
Authors: Sarıbay, Ali Yaşar
Serdar, Sertaç
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Islahatçı Demokrasi Partisi
Reformist Democracy Party
Siyasi partiler
Political parties
Sosyal değişme
Social change
Türkiye
Turkey
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serdar, S. (1991). Türkiye'de sosyal değişme karşısında küçük partiler: Islahatçı Demokrasi Partisi örnek olayı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Islahatçı Demokrasi Partisi’nin kökenlerini, kurulusunu, yapısını ve Türk siyasal hayatındaki yerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de, “sosyal değişme” olgusundan hareketle teorik çerçeve oluşturulmuş, R. Hisbet ve W. E. Moore’un, sosyal değişme konusundaki varsayımlarına yer verilmiştir. Ayrıca IDP’nin, hem seçimlerde aldığı çok düşük oy yüzdesi nedeniyle bir “Küçük Parti" olarak nitelendirilmesi, hem de alman az oya rağmen varlığını sürdürmesi nedeniyle "İdeolojik Parti" olması, bu konulara da yer verilmesini gerekli kılmıştır. İkinci Bölüm*de, ilk önce partinin kökeni durumundaki Yeniden Milli Mücadele Hareketi incelenmiş ve partinin oluşumunu sağlayan altyapı belirlenmiştir. Bunun devamında, IBP’nin kuruluşu, örgütlenişi ve ideolojik temeline yer verilmekle birlikte, 1987 Milletvekili Genel Seçim Sonuçlaranın bir çözümlemesi de yapılmıştır. Ayrıca "Hareket"in sosyal değişmeye bakış açısı da bu bölümde yer almaktadır. Çalışmanın son kısmı olan Üçüncü Bölüm’de ise, partinin ve partililerin daha iyi tanınması amacına yönelik olarak, IDP Bursa İl Başkanlığı üyeleri üzerine yapılan bir görgül araştırmaya yer verilmiştir. Amacın ve yöntemin ayrıntılı bir şekilde verildiği alt-bölümlerden sonra, ankette yer a-lan sorular tek tek ele alınarak Veriler ve bu verilerden elde edilen bulgular üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yapılan bu görgül araştırmada kullanılan anket formu, çalışmanın son kısmına eklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7955
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016403.pdf
  Until 2099-12-31
4.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons