Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7953
Title: Beta parçacıklarının enerji spektrumlarının vavilov dağılımı ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of energy distribution of beta particles from vavilov distributions
Authors: Cengiz, Ahmet
Koray, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: ß~ parçacıkları
Enerji kaybı dağınıklığı
Enerji spektrumu
Kütle zayıflama katsayısı
Vavilov dağılımı
ß~ particles
Energy loss straggling
Energy spectrum
Mass - attenuation coeffıcient
Vavilov distribution
Issue Date: 6-Aug-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koray, A. (2002). Beta parçacıklarının enerji spektrumlarının vavilov dağılımı ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Al ve Cu tabakaları geçen Tl - 204 'im ß~ parçacıklarının enerji dağılımları ve enerji kaybı dağılımları Fermi Teorisi ile Vavilov Dağılımı kullanılarak hesaplanmıştır. ß~ parçacıklarının iç ve dış bremsstrahlung ışıma kayıpları gözönüne alınmamıştır. Tl - 204,ün tabakaları geçen ß~ parçacıklarının elde edilen enerji spektrumları deneysel spektrumlarla uyuşmaktadır. ß~ parçacıklarının Al ve Cu için kütle zayıflama katsayıları, tabaka kalınlığına bağlı geçme katsayılarının yan logaritmik çiziminin eğimi olarak elde edilmiştir. ß~ parçacıklarının elde edilen kütle zayıflama katsayıları deneysel değerlerle iyi uyuşmaktadır.
The energy distributions and the energy loss distributions of 77 - 204 ß~ particles transmitted trough Al and Cu layers have been calculated using Fermi theory and Vavilov distribution. The radiative energy losses due to internal and external bremsstrahlung of ß~ particles are ignored. The obtained energy spectra of 77 - 204 ß~ particles transmitted through layers are in agreement with the experimental spectra. The mass - attenuation coefficients of ß~ particles for Al and Cu have been obtained to be the slope of semi - log plot of transmission coefficients against the foil thicknesses. The obtained mass - attenuation coefficients of ß~ particles are good agreement with the experimental values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7953
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128466.pdf
  Until 2099-12-31
1.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons