Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7948
Başlık: İslam Hukuku ve Beşeri Hukukta boşanma "Hukuk-ı Aile Kararnamesi - Türk Medeni Kanunu karşılaştırması"
Diğer Başlıklar: Divorce in Islamic Law and Human Law "Law-ı Family Decree - Comparison of Turkish Civil Law"
Yazarlar: Döndüren, Hamdi
Kumaş, Mehmet Salih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Boşanma
İslam Hukuku
Hukuk-ı Aile Kararnamesi
Divorce
The Imperial Decree on Family Law
Medeni Hukuk
Civil Law
Türk Medeni Kanunu
Turkish Civil Code
Islamic Law
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kumaş, M. S. (2001). İslam Hukuku ve Beşeri Hukukta boşanma "Hukuk-ı Aile Kararnamesi - Türk Medeni Kanunu karşılaştırması". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7948
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109022.pdf7.65 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons