Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7944
Başlık: Pamuklu RL-single jersey yuvarlak örme kumaşların fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of physical and mechanical properties of cotton RL-single jersey circular knitted fabrics
Yazarlar: Tasmacı, Mehmet
Yıldırım, Kenan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fiziksel özellikler
Physical properties
Kumaşlar
Fabrics
Mekanik özellikler
Mechanical properties
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yıldırım, K. (1995). Pamuklu RL-single jersey yuvarlak örme kumaşların fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, RL-suprem, RL-lacost, RL-astarü ve RL-pelüşlü örgülerin, kalınlıkları, Hava geçirgenlikleri, su geçirgenlikleri, kopma, patlama, yırtılma ve abrasyon mukavemetleri, pillinglcşme seviyeleri ve eğilme rijitlikleri araştırılmıştır. İlk bölümde,çalışmanm amacı ve kapsamı verilmiştir. İkinci bölümde, konuyla ilgili yapılan kaynak araştırması özet halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde, öncelikle kullanılan örme makinaları, test araç ve gereçleri ile kumaşların özellikleri verilmiştir. Sonra bu çalışmada kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, bulgular verilmiştir. Beşinci bölümde, bulgulardan yararlanarak bu kumaşların özellikleri karşılaştırılarak istatistiki sonuçları verilmiştir.
In this study, It is researched, the thickness, water and air pemniability, breaking, bursting, tearing and abrassion. resistance, pilling levels and bending streinght of RL- Suprern, liL-Lacost, RL-Lamineted and of RL-Plush knits.. In tlic first chapter, the aim of study and It's contents arc given. In the second cliaplcr, tlic source research related to subject is given as summery. In the third chapter, knitting machines, testing equipments and properties of knits are given and then the metods used in this study are presented. In the forth chapter, the results of experiment are given. In the flft.li chapter, the statistical results and comparing properties knits are given '03' using the results of experiment
URI: http://hdl.handle.net/11452/7944
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045335.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.89 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons