Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7942
Title: Kimyasal gübrelerde Türk Standartları Enstitüsü ile AOAC (Association of Official Analytical Chamists) yöntemlerinin azot, fosfor ve potasyum analizleri yönünden karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of Turkish Standards Institute and AOAC (Association of Official Analytical Chamists) methods in terms of nitrogen, phosphorus and potassium analysis in chemical fertilizers
Authors: Katkat, Vahap
Türel, Gülşen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Azotlu gübreler
Nitrogen fertilizers
Fosforlu gübreler
Phosphorus fertilizers
Potasyumlu gübreler
Potassium fertilizers
Standartlaşma
Standardization
Issue Date: 14-Apr-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türel, V. (1995). Kimyasal gübrelerde Türk Standartları Enstitüsü ile AOAC (Association of Official Analytical Chamists) yöntemlerinin azot, fosfor ve potasyum analizleri yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada gübre analizlerinde kullanılan, geçerli bazı TSE yöntemleri ile AOAC (Association of Official Analytical Chemists) yöntemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Seçilen bir gübre numunesi, bu yöntemlerde analiz edilmiş, sonuçlardaki sapmalar standart numunelerdeki sapmalarla karşılaştırmıştır. Yöntemlerden hangisinin zaman, kimyasal madde sarfiyatı, yöntem ve kişisel analiz sonuçlarının güvenirliği ve hata kaynaklarının azlığı açısından daha uygun olduğu araştırılmıştır. Sonuçta değişik yöntemlerle yapılan analiz bulgularında önemli farklar olduğu görülmüştür. Fosfor analizi için AOAC ve TS.6420, potasyum analizi için AOAC ve TS.6794 yöntemlerinin en uygun yöntemler olduğu, azot analizi için ise yöntemler arasında belirli bir üstünlük bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
In this study some of the TSE methods that were being currently used in fertilizer analysis and those of AOAC were compared. These methods were tested on a random sample and the deviations in the results were compared against the deviations observed using a standart sample. Appropriate methods were determined according to efficiency in testing time and Chemical use and reliability due to fewer human and system errors. İn conclusion important differences have been found in results when different methods were used while as AOAC and TS.6420 methods for phosphate and AOAC and TS.6794 methods for potassium tests give best results, for nitrogen analysis no important differences were observed between several methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7942
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045322.pdf
  Until 2099-12-31
2.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons