Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7936
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzel, M. Hakkı-
dc.contributor.authorLeba, Reyhan-
dc.date.accessioned2020-02-05T06:34:49Z-
dc.date.available2020-02-05T06:34:49Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationLeba, R. (1991). Artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri üzerinde teorik yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7936-
dc.description.abstractTezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde objektif ve sübjektif vergilerin nitelikleri, sübjektif verileme araçları vs bu araçlardan en önemlisini oluşturan artan oranlılık teorik düzeyde ele alınmaktadır. Bu bölümde artan oranlılığın kuramsal dayanakları, uygulama şekilleri ve uygulama alanları üzerinde durularak, tezin teorik çerçevesi çizilmektedir. Tezimizin ikinci bölümünde ise, Türkiye'de artan oranlı gelir vergisinin genel görünümü İncelenmekte ve 1980 sonrasındaki değişiklikler tartışılmaktadır. Bu bölümde Türkiye’deki artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri araştırılırken, tasarruflar, yatırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, işgücünün akışkanlığı gibi temel makro ekonomik değişkenler ele alınmakta ve sözkonusu vergilerin bu alanlardaki ekonomik etkileri araştırıl¬maktadır. Bu bölümde ayrıca artan oranlı gelir vergininin, toplumsal ekonomik, bir olgu olan gelir dağılımı üzerindeki etkileri de ayrıntılı biçimde İncelenmekte ve geliri yeniden dağıtıcı (ikincil gelir dağılımı) fonksiyonu araştırılmaktadır.tr_TR
dc.format.extentVI, 133 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFinanstr_TR
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectGelir vergisitr_TR
dc.subjectIncome taxen_US
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectVergilendirmetr_TR
dc.subjectTaxationen_US
dc.titleArtan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri üzerinde teorik yaklaşımlar ve Türkiye'deki durumtr_TR
dc.title.alternativeTheoretical approach on the economic effects of the progressive income tax and the situation in Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016402.pdf
  Until 2099-12-31
6.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons