Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7936
Başlık: Artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri üzerinde teorik yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum
Diğer Başlıklar: Theoretical approach on the economic effects of the progressive income tax and the situation in Turkey
Yazarlar: Özel, M. Hakkı
Leba, Reyhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Finans
Finance
Gelir vergisi
Income tax
Türkiye
Turkey
Vergilendirme
Taxation
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Leba, R. (1991). Artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri üzerinde teorik yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde objektif ve sübjektif vergilerin nitelikleri, sübjektif verileme araçları vs bu araçlardan en önemlisini oluşturan artan oranlılık teorik düzeyde ele alınmaktadır. Bu bölümde artan oranlılığın kuramsal dayanakları, uygulama şekilleri ve uygulama alanları üzerinde durularak, tezin teorik çerçevesi çizilmektedir. Tezimizin ikinci bölümünde ise, Türkiye'de artan oranlı gelir vergisinin genel görünümü İncelenmekte ve 1980 sonrasındaki değişiklikler tartışılmaktadır. Bu bölümde Türkiye’deki artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri araştırılırken, tasarruflar, yatırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, işgücünün akışkanlığı gibi temel makro ekonomik değişkenler ele alınmakta ve sözkonusu vergilerin bu alanlardaki ekonomik etkileri araştırıl¬maktadır. Bu bölümde ayrıca artan oranlı gelir vergininin, toplumsal ekonomik, bir olgu olan gelir dağılımı üzerindeki etkileri de ayrıntılı biçimde İncelenmekte ve geliri yeniden dağıtıcı (ikincil gelir dağılımı) fonksiyonu araştırılmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7936
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
016402.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.45 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons