Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7936
Title: Artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri üzerinde teorik yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum
Other Titles: Theoretical approach on the economic effects of the progressive income tax and the situation in Turkey
Authors: Özel, M. Hakkı
Leba, Reyhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Keywords: Finans
Finance
Gelir vergisi
Income tax
Türkiye
Turkey
Vergilendirme
Taxation
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Leba, R. (1991). Artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri üzerinde teorik yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde objektif ve sübjektif vergilerin nitelikleri, sübjektif verileme araçları vs bu araçlardan en önemlisini oluşturan artan oranlılık teorik düzeyde ele alınmaktadır. Bu bölümde artan oranlılığın kuramsal dayanakları, uygulama şekilleri ve uygulama alanları üzerinde durularak, tezin teorik çerçevesi çizilmektedir. Tezimizin ikinci bölümünde ise, Türkiye'de artan oranlı gelir vergisinin genel görünümü İncelenmekte ve 1980 sonrasındaki değişiklikler tartışılmaktadır. Bu bölümde Türkiye’deki artan oranlı gelir vergisinin ekonomik etkileri araştırılırken, tasarruflar, yatırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, işgücünün akışkanlığı gibi temel makro ekonomik değişkenler ele alınmakta ve sözkonusu vergilerin bu alanlardaki ekonomik etkileri araştırıl¬maktadır. Bu bölümde ayrıca artan oranlı gelir vergininin, toplumsal ekonomik, bir olgu olan gelir dağılımı üzerindeki etkileri de ayrıntılı biçimde İncelenmekte ve geliri yeniden dağıtıcı (ikincil gelir dağılımı) fonksiyonu araştırılmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7936
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016402.pdf
  Until 2099-12-31
6.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons