Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7935
Başlık: Nakşi İbrahim Divanı (gazeller) inceleme-metin
Diğer Başlıklar: Nakşi İbrahim Court (ghazels) review-text
Yazarlar: Atlansoy, Kadir
Öztürk, F. Gül Göksoy
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: 17. yüzyıl
Divan edebiyatı
Eski Türk edebiyatı
Gazeller
Nakşi İbrahim
17. century
Divan literature
Old Turkish literature
Ghazals
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztürk, F. G. G. (1998). Nakşi İbrahim Divanı (gazeller) inceleme-metin. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7935
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074285.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.97 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons