Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7934
Title: Farklı yapıda binderlerle yapılan kaplamaların kumaş özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: The Investigation of the effects of the coatings on the fabric properties by using different types on binders
Authors: Toprakkaya, Dilek
Ardalı, Engin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kaplama
Su iticilik apresi
Poliüretan binder
Akrilik binder
Kalandırlama
Su geçmezlik
Hava geçirgenliği
Güç tutuşurluk
Statik elektriklenme
Gramaj
Kalınlık
Mukavemet
Coating
Water repellent
Acrylic binder
Polyurethane binder
Calendering
Water resistant
Air permeability
Flame retardan
Statical electricity
Weight
Thickness
Strength of the material
Issue Date: 9-Oct-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ardalı, E. (2003). Farklı yapıda binderlerle yapılan kaplamaların kumaş özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, farklı yapıda binderlerle yapılan kaplamaların kumaş özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, önce kumaş iki eşit parçaya ayrılarak parçalardan birine su iticilik apresi uygulanmış, daha sonra su iticilik apresi uygulanan ve uygulanmayan kumaşlar da eşit iki parçaya ayrılarak su bazlı akrilik ve poliüretan binderler kullanılarak kaplamalar yapılmıştır. Yapılan kaplamalara daha sonra iki farklı sıcaklıkta kalandırlama işlemi uygulanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, kaplama işlemi, kaplama için kullanılabilecek kimyasal maddeler ve kumaşa hangi tekniklerle aplike edilebilecekleri üzerinde durulmuş, bu konu ile ilgili araştırma sonuçları aktarılmıştır. İkinci bölümde denemede kullanılan tekstil materyali, kimyasallar ve yapılan analizler hakkında teknik bilgiler verilmiştir. Bulgular ve tartışma bölümünde, yapılan denemelerin sonuçlan verilmiş, elde edilen sonuçlar ışığında kaplamaların kumaş özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgulardan da yararlanılarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In this study, the effects of coating by using different types of binders, to some properties of fabrics have been investigated. For this purpose, the fabric was divided into two equal parts and then water repellent treatment had been applied to one of this parts. After this treatment, raw fabric and the fabric which had water repellent treatment divided into two equal parts again. Two different types of binders; Acrylic and Polyurethane had been applied to that subdivided parts. After coating, coated fabrics were treated in calendering at two different temperatures. ; In the first part of this study, the results of investigation about coating proses, necessary chemicals for coating and the application techniques have been explained. In the second part, technical information has been given about chemicals, analysis method and textile material which were used in the experiments. In the result and discussion, results of experiments have been given and according to the results the effects of coatings on the properties of fabrics have been discussed. Finally, using the results of experiments, general conclusion has been given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7934
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139906.pdf
  Until 2099-12-31
7.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons