Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7931
Title: Soğan tohumlarında depolama sonrası hidrasyon uygulamalarının canlılık üzerine etkileri
Other Titles: The Effects of post-storage hydration treatments on viability of onion seeds
Authors: Sivritepe, H. Özkan
Demirkaya, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Depolama
Hidrasyon
Soğan
Tohumlar
Yaşama oranı
Storage
Hydration
Onion
Seeds
Survival rate
Issue Date: 24-Sep-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirkaya, M. (1997). Soğan tohumlarında depolama sonrası hidrasyon uygulamalarının canlılık üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Canlılığı düşürülmüş olan soğan tohumlarının çimlenmesi üzerine 15°C'de yapılan hidrason (priming ve humidifikasyon) uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Çalışmada,' PEG-8000'in -0.5 ve -1.0 MPa' lık ozmotik çözeltileri 1, 2 ve 3 gün süre ile kullanılmıştır. Humidifikasyon uygulamaları 1, 2 ve 3 gün süre ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda; Valencia çeşidinde yapılan tüm priming uygulamaları çimlenme yüzdesinin düşmesine neden olmuştur. Çorum çeşidinde 1 ve 2 gün süre ile -0.5 MPa' lık priming uygulaması çimlenme yüzdesini düşürürken, diğer uygulamalar arttırmıştır. Ancak tüm priming uygulamaları, TEG-502 ve Banko çeşitlerinde çimlenme yüzdesini arttırmıştır. Ortalama çimlenme süresi bakımından PEG-8000 ile priming uygulamaları sonrasında Valencia ve Çorum çeşitlerinde kontrole göre bir fark olmamıştır. TEG-502 ve Banko çeşitlerinde tüm uygulamalar ortalama çimlenme süresini arttırmıştır. Humidif ikasyon uygulamaları ise bütün çeşitlerde tohumların çimlenme yüzdesini arttırmıştır. Tüm humidif ikasyon uygulamaları tüm çeşitlerin ortalama çimlenme süresini kısaltmıştır. Humidif ikasyon uygulamaları, PEG ile priming uygulamalarına göre hem çimlenme oranı, hem de ortalama çimlenme süresi bakımından daha iyi sonuçlar vermiştir. Uzun gün soğan tohumlarında 1 günlük, kısa gün soğan tohumlarında ise 3 günlük humidifikasyon uygulamalarından en iyi sonuçlar alınmıştır.
The effects of hydration (priming and humidif ication) treatments at 15°C on the germination of onion seeds with reduced viability were investigated. Osmotic solutions' of PEG-8000 at -0.5 and -1.0 MPa were used for 1, 2 and 3 days in the study. Humidif ication treatments were achieved for 1, 2 and 3 days, considering the results of preliminary experiments. At the end of the research, in cv. Valencia, all the priming treatments leaded to a decline in the germination percentages of the seeds. Priming treatment at -0.5 MPa for 1 and 2 days decreased the germination percentage in cv. Çorum, while the other treatments increased it. Nevertheless, all the priming treatments increased the germination percentage in cvs. TEG-502 and Banko. In relation to mean germination time there was no significant difference compared with control, following the priming treatments with PEG-8000 in cvs. Valencia and Çorum. However, all the treatments increased the mean germination time in cvs. TEG-502 and Banko. Humidif ication treatments incresed the germination percentages of seeds in all the cultivars. Moreover, all the humidif ication treatments shortened the mean germination times of all the cultivars-. Humidif ication treatments gave better results compared with PEG-priming treatments, in terms of both germination rate and mean germination time. The best results were obtained from 1-day and 3-day humidif ication treatments with long-day onion seeds and short-day onion seeds, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7931
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067627.pdf
  Until 2099-12-31
2.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons