Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7926
Title: Bursa ilinde şeftali güvesi (anarsia lineatella zell., lep. gelechiidae)'nin biyolojisi üzerine araştırmalar
Other Titles: Researches on the biology of peach moth (anarsia lineatella zell., Lep. Gelechiidae) in Bursa province
Authors: Kovancı, Bahattin
Yaman, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki koruma
Plant protection
Biyolojik mücadele
Biological control
Bursa
Zararlı böcekler
Insect pests
Şeftali güvesi
Peach twig borer
Issue Date: 11-Sep-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaman, M. (1995). Bursa ilinde şeftali güvesi (anarsia lineatella zell., lep. gelechiidae)'nin biyolojisi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa' da 1993-1994 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmada Şeftali güvesi (Anarsia lineatella Zell.)' mn kısa morfolojisi ve biyolojisi üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalar doğal koşullarda ve laboratuvarda 25±1°C sıcaklık, % 65±5 orantılı nem ve 16A:8K saat fotoperiyot koşullarında yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonunda: A. lineatella' nın Bursa ilinde, Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, İnegöl, Orhangazi, Gemlik, İznik ve Mudanya ilçelerindeki şeftali bahçelerinde bulunduğu, kışı 1-2 yıllık dalların çatalları arasında, gözlerin kaidesinde, 2. larva evresinde diyapoz durumunda geçirdiği, Şubat sonu Mai l başlan arasında larvaların faaliyete geçtiği, beş larva evresi geçirdiği, Nisan sonu veya Mayıs başlannda ergin çıkışının başladığı, dişi kelebeklerin Mayıs' ın ilk yarısında konukçu bitkilere yumurta bıraktığı, bir dişi kelebeğin toplam 119.9±38.22 adet yumurta yumurtladığı ve bu yumurtalann % 91' inin açıldığı, Bursa' da şeftali hasadından sonra uygun sekonder 4 konukçu bulunup bulunmamasına göre yılda 3 veya 4 döl verdiği (kışlayan döl dahil), yılda 4 döl vermesi durumunda, 3. ve 4. döllerin kısmi döl olduğu ve ikinci dölünün ortalama 35 günde tamamlandığı saptanmıştır. Ayrıca cinsel oranın (dişi.erkck) pupalarda 1.08:1.0 olduğu, larvaların dalıa çok sert çekirdekli meyve türleri ile beslendiği, yumuşak çekirdekli meyve türleri ile de beslenebildiği belirlenmiştir. Diğer yandan doğal düşmanları arasında Hymenoptera takımına bağlı 3 larva parazitoidi tespit edilmiş olup bunlardan teşhisi yapılan ikisi Paralitomastvc varicornis Mercet. ve Perisierola gallicola Kieff.' dir.
In this study which was conducted in Bursa betvveen in 1993 and 1994, researches were carried out on thc brief morphology and biology of peach twig borer (Anarsia lineatella Zell.). The studies were done under natural conditions and in laboratory at 25±1 °C temperature, % 65±5 Rh and 16L:8D photoperiod. At the end of the studies: It was determined that in Bursa A. lineatella was being in peach orchards in Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, İnegöl, Orhangazi, Gemlik, İznik and Mudanya district, it ovenvintcred in diapause whcn 2. larval stage between 1-2 years old branchcs in forks, basemcut of thc bud birdts, larvae bcgan activity betvveen at thc end of thc Eebruary and beginning of thc March, thc larvae passed through 5 stages, adults bcgan to emmerge in late April or in early May, thc fctnalc motlıs lay thcir eggs on the hoşt plants in fırst half of the May, one female moth laid 119, 9±38.22 cggs cracked, according to the secondary hoşt plant after harvest in Bursa, it gave 3 or 4 generations in a year (ineluded overwintered generation), when it gave 4 generation in a year 3. and 4. generations were accepted partial generation and 2. generation completed in 35 days. In addition it was determined that the sexual ratİo (female:male) in pupae was 1.08:1.0 and larvae preferred to feed on stone ffuits but also capable of feeding on pome ftuits. It was determined that there were three larval parazitoid ffom ordo Hymenoptera and two of them which identified vvere Paralitomastix varicornis Mercet. and Perisierola gallicola Kieff.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7926
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045329.pdf
  Until 2099-12-31
17.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons