Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7922
Title: Değişik zaman ve dozlarda uygulanan ve bitki büyüme düzenleyicileri içeren yosun özlü yaprak gübresinin yoncada yaş ve kuru ot verimlerine etkisi
Other Titles: The effect of algae-based leaf fertilizer, which is applied at different times and doses and contains plant growth regulators, on alfalfa and dry grass yields in alfalfa.
Authors: Çelik, Necmettin
Yelkenci, Nurkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Yosun ekstraktı
Seaweed extract
Bitki büyüme düzenleyicisi
Yonca
Yaş ot verimi
Kuru ot verimi
Zaman ve dozlar
Plant growth regulators
Alfalfa
Fresh fodder yield
Hay yield
Time and levels
Issue Date: 28-Sep-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yelkenci, N. (1995). Değişik zaman ve dozlarda uygulanan ve bitki büyüme düzenleyicileri içeren yosun özlü yaprak gübresinin yoncada yaş ve kuru ot verimlerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme alanlarında susuz koşullarda yürütülmüştür. Çalışma doğal bir yosun olan Ascopyllum nodosum'dan elde edilen Maxicrop ticari isimli bitki büyüme düzenleyicisinin beş yıllık bir yonca populasyonu üzerinde, farklı doz ve zamanlarda uygulanarak yaş ve kuru ot verimleri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Tesadüf Blokları Deneme Deseninde üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Bu araştırma sonucunda Maxicrop uygulamalarının yoncada kuru ot ve yaş ot verimleri üzerinde istatistiki olarak önemli bir farklılık yaratmadığı hatta verimde önemsiz bir azalma meydana getirdiği gözlenmiştir. Bir yılda dört kez yinelenen uygulamalardan elde edilen sonuçlara dayanarak Maxicrop’un yoncada ot verimini artırma amacıyla kullanılmayacağı söylenebilir.
This experiment was carried out at the Research and Application Çenter of Agriculture Faculty, Uludağ üniversity in Bursa. The aim of the study was to determine the effects of application times and levels of a plant growth regülatör Maxicrop on fresh fodder and hay yields of alfalfa. Treatments composed of three application times and four levels were set up in Completely Randomized Block Resign with three replications. Neither fresh fodder nor hay yields were significantly affected by application times or by application levels of Maxicrop. On the contrary, yields of both types decreased in insignificant amounts as compared with those of untreated plots. These results indicate that Maxicrop beheaved as if it were not a plant growth stimulator but a plant growth retardant substance. Based on the results obtained from application repeated four times in a year, it may be suggested that Maxicrop could not be used to increase the hay yield of alfalfa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7922
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045328.pdf
  Until 2099-12-31
2.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons