Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7920
Title: Perinöral morfin ve fentanilin brakial pleksus blokajında anestezi ve analjezi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of perineural morphine and fentanyl on anesthesia and analgesia in brachial plexus blockade
Authors: Kelebek, Nermin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Analjezi
Morfin
Anestezi
Analgesia
Anesthesia
Brakiyal pleksus
Brachial plexus
Fentanil
Fentanyl
Morphine
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kelebek, N. (1999). Perinöral morfin ve fentanilin brakial pleksus blokajında anestezi ve analjezi üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, aksiller yaklaşımla yapılmış brakial pleksııs bloğu altında el cerrahisi uygulanacak ASA I-II gruba giren 15'er kişilik 9 gruba ayrılmış toplam 135 olguda perinöral verilen morfin ve fentanilin blok başlama süresi, anestezi ve analjezi süresi üzerine etkilerini araştırdık. Preoperatif dönemde premedikasyon verilmeyen olgular işlem hakkında önceden bilgilendirildi. Tüm gruplara 100 mg %0.5 Bupivakain ve 200 mg % 2 Lidokain solüsyonu standart olarak verildi. Kontrol grubuna biç opioid verilmez iken intramusküler MMı ve MM2, perinöral MAı ve MA2 gruplarına sırasıyla 50 ng/kg ile 100 fig/kg morfin; intramusküler FMı ve FM2, perinöral FAı ve FA2 gruplarına ise sırasıyla 1 jıg/kg ile 2 ng/kg fentanil verildi. Olguların hemodinamik verileri, solunum sayılan, periferik oksijen saturasyonlan, sensorial ve motor blok düzeyleri ile ilk analjezik İhtiyaç zamanlan ve yan etkiler izlendi. Hemodinamik veriler, dakika solunum sayılan, periferik oksijen saturasyonlan açısından grupiçi ve gruplar arası anlamh farklılık bulunmadı. Perinöral fentanil uygulanan FAı ve FA2 gruplarında sensorial bloğun anlamh olarak daha erken başladığı saptanmasına rağmen, perinöral morfin uygulanan MAı ve MA2 gruplarında blok başlama süresinin kontrol grubu ve intramusküler gruplara göre değişmediği görüldü. 43Postoperatif analjezi süresine bakıldığında; ilk analjezik ihtiyaç süresinin kontrol grubuyla karşdaştırıldığında tüm gruplarda klinik olarak daha uzun olduğu saptandı. Ancak bu süre sadece perinöral ve intramusküler 100 pg/kg morfin verilen gruplarda istatistiksel olarak anlamlıydı. Opioidlerin yan etkilerinden bulantı, 100 fig/kg perinöral morfin verilen MA2 grubunda 2 olguda ve 100 ^ıg/kg intramusküler morfin verilen MM2 grubunda 1 olguda görüldü. Kusma, kaşıntı, idrar retansiyonu ve solunum depresyonuna hiçbir olguda rastlanmadı. Sonuç olarak; brakial pleksus bloğunda lokal anestezik solüsyon ile birlikte perinöral uygulanan fentanil ve morfinin postoperatif analjezi süresini etkilemediği ancak fentanilin blok başlangıç süresini anlamlı olarak kısalttığı sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7920
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088939.pdf
  Until 2099-12-31
2.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons