Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7917
Title: Perlit-Turba karışımlarında yetiştirilen karanfilin beslenme durumunun bitki analizleri ile incelenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on the analysis of the nutritional status of cloves grown in Perlite-Peat mixtures with plant analysis
Authors: Özgümüş, Ahmet
Uçkan, Hatice Sevim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Karanfil
Carnation
Perlit
Perlite
Turba
Peat
Yetiştirme ortamı
Growing medium
Fertigasyon
Fertigation
Issue Date: 9-Jun-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçkan, H. S. (1995). Perlit-Turba karışımlarında yetiştirilen karanfilin beslenme durumunun bitki analizleri ile incelenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, değişik oranlarda perlit-turba karışımlarını içeren ortamlarda yetiştirilen ve iki ayrı besin çözeltisi ile beslenen karanfillerin beslenme durumlarını yaprak analizleri yardımıyla incelemek ve elde edilen bulgular yardımıyla bu tür ortamlarda yetiştirilen bitkilerin beslenmesi yönünden önerilerde bulunabilmek amacıyla yürütülmüştür. Yalnız perlit, değişik oranlardaki perlit-turba karışımları ve toprağı içine alan 7 ayrı yetiştirme ortamını içeren 20x20x75 cm. boyutlarındaki uzun plastik saksılara ROBERTA çeşidi karanfilin köklendirilmiş çeliklerinden 10'ar adet dikilmiştir. Farklı kompozisyonda iki ayrı besin çözeltisi, damla sulama sistemi yardımıyla bilgisayar kontrollü olarak uygulanmıştır. Bitkilerden 3 sürgün dönemi içerisinde tomurcuklanma başlangıcında yaprak örnekleri alınarak analiz edilmiştir. Karanfil yapraklarının makro ve mikro besin maddesi içerikleri üzerine farklı yetiştirme ortamlarının ve bitkilerin beslenmesinde kullanılan besin çözeltilerinin etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Toprakta yetiştirilen karanfillerin besin maddesi içerikleri genel olarak denemede kullanılan diğer yetiştirme ortamlarına oranla daha düşük düzeylerde bulunmuştur.
This study was conducted to determine the nutritional status of carnations, which were grown in the media involving different ratios of perlite-peat mixtures and were fed with two different nutrient Solutions, with the help of the leaf analyses and also to recommend about the nutrition of plants grown in this kind of media with the help of the values obtained. 10 rooted cuttings of carnation "ev. ROBERTA" were planted into the long plastic pots (dimensions: 20x20x75 cm.) containing 7 different growing media which involve perlite, different ratios of perlite-peat mixtures and soil. Two different nutrient Solutions were applied via trickle irrigation system connected to the Computer. Leaf samples taken from the plants were analysed in the beginning of budding, during 3 shooting periods. The effect of different growing media and nutrient Solutions used to feed plants on maero and miero nutrient contents of carnation leaves were found statistically significant. The nutrient contents of carnations grown in the soil were generally lower as compared to other growing media used in the experiment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7917
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045326.pdf
  Until 2099-12-31
4.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons