Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7915
Title: Deprem güvenlikli konut üretimi için yapısal deprem hasarlarının irdelenmesi
Other Titles: Examining structural earthquake damages for earthquake-safety house production
Authors: Akıncıtürk, Nilüfer
Ballısoy, Nurdan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Deprem
Sismik davranış
Güvenlikli konut
Yapısal hasar
Earthquake
Seismic attitudes
Safety house
Structural damage
Issue Date: 5-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ballısoy, N. (2004). Deprem güvenlikli konut üretimi için yapısal deprem hasarlarının irdelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Olağanüstü doğa olayları insanları çeşitli şekillerde etkilemektedir. Özellikle doğal afetlerin en önemlisi sayılabilecek olan depremler, dünyada sismik aktivitenin bulunduğu alanlarda, yer kabuğu devinimleri sonucu belirli aralarla oluşarak sayısız can ve mal kaybına neden olmaktadır. Türkiye de, jeolojik ve topoğrafik yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, çığ ve kaya düşmeleri, yangınlar ve erozyon gibi afetlerle sürekli karşı karşıya kalan ülkelerin başında gelmektedir. Topraklarının tamamına yakın bölümü deprem kuşağı içerisinde olan ülkemizde insanlar sürekli olarak depremlere maruz kaldığı için, depremle yaşamayı öğrenmek ve olası depremleri en az kayıpla atlatmak son derece önemlidir. Bu nedenle yaşanan deprem felaketlerinin değerlendirilerek, özellikle depremde içinde yaşayan canlıların hayatı açısından büyük bir tehdit oluşturan konutların sismik davranış özelliklerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Tez çalışmasında, bunların doğrultusunda, ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan depremler ve konutlarda oluşan yapısal hasarlar incelenmiş, konut alanlarında mimari tasarım yapılırken deprem yönünden dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verilmek istenmiştir. Bu açıdan depremsel davranışı göz önünde tutacak şekilde taşıyıcı sistem malzemesine bağlı bir sınıflandırmaya göre, farklı konut tiplerinde oluşan davranış biçimleri ile hasar tespitleri araştırılarak çeşitli tasarım kriterlerinin belirlendiği, yapım kusurlarının en aza indirilmesi için ve deprem güvenlikli konutların üretilebilmesi için çeşitli önerilerin getirildiği bir yöntem izlenmiştir.
Extraordinary natural beings impress people in many kinds. Specially earthquakes, which is the most important of the natural disasters, costs countless loose of life and wealth according to the movement of the ground crust at the places where sysmical activities were happened regularly. Turkey is a leading country where natural disasters happened usually; mostly earthquakes, landslides, floods, avalanche and rock falls, fires and erosions because of its geological, topoghraphic and climate features. It is so important to learn living with earthquakes and avoid of the looses of earthquake disaster in minimum by the citizens, thats why the lands of our country are in the earthquake zone. For that reason specially by evaluating the existed earthquake disasters, seismic attitudes of the houses must be carefully examined which threats the life of the citizens living there. In the thesis study, according to these conditions, specially the former earthquakes happened in our country and the structural damages existed on the houses were examined and the information wanted to be given that earthquake attributes must be noticed while making the architectural designs of the dwellings. On this way to examine earthquake attributes and damage types on different houses the bearing system materials were classified. Variety of design criterions were selected and a method to follow different suggestions were given to decrease the construction failures and to built the earthquake safety houses.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7915
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154102.pdf
  Until 2099-12-31
34.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons