Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7912
Title: Yenilikçi yaratıcı problem çözme yaklaşımı (TRIZ) üzerine bir yazılım hazırlanması
Other Titles: A software about innovative problem solving method (TRIZ)
Authors: Çakır, M. Cemal
Küçük, Okan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tasarım
Yaratıcılık
TRIZ
Buluş
Bilgi tabanlı sistemler
Sorun çözme yöntemleri
Design
Creativity
Innovation
Knowledge-based systems
Problem- solving techniques
Issue Date: 26-Aug-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçük, O. (2003). Yenilikçi yaratıcı problem çözme yaklaşımı (TRIZ) üzerine bir yazılım hazırlanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1990'lardan beri TRIZ yöntem ve uygulamaları bütün dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna paralel olarak TRIZ yazılımları da kullanıcı kolaylığı, arayüz fonksiyonelliği, bilgi- tabanı genişliği, yeni yazılım teknolojilerinin uyarlanması yönlerinde gelişmektedir. Bugün TRIZ uygulamaları bilgisayar teknolojisinin getirdiği olanaklar dahilinde, geniş bir bilgi- tabanına hem yazılımın içinden hem de internet üzerinden erişilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada TRIZ yönteminin ülkemizde tanınmadığı gerçeğinden yola çıkılarak temel kavram ve araçlan incelenmiş, daha sonra diğer tasarım yöntemleriyle karşılaştırılması yapılarak sentez olanakları belirlenmiştir. Çalışmanın ana hedefi olan TRIZ yazılımı, web-tabanlı uygulamaların programlanmasında kullanılan HTML bazlı dillerle hazırlanmıştır. Yazılımda TRIZ'in Altshuller Matrisi, Ayran Prensipleri gibi klasik araçlan üzerlerinde değişiklik yapılmadan kullanılmıştır. Yazılımın Etkiler aracında ise teknik tasarımda çok yararlanılan 39 teknik fonksiyonunun kullanımıyla etkilere erişimi sağlayan bir matris uygulanmıştır. Yazılımın etkinliğinin denenmesi amacıyla iki uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar yazılımla TRIZ'in klasik yöntemleri uygulandığında yenilikçi çözümlere gidilebildiğini ve çok sayıda çözüm konsepti elde edilebildiğini ortaya konmuştur. Yazılımın bilgi-tabanı içeriği kolayca güncellenebilecek bir algoritmayla hazırlanmıştır.
Since nineties, TRIZ methodology and its applications commenced to spread out all over the world. Besides, TRIZ softwares are advancing by means of interface functionality, knowledge-base wideness and adaptation of new software technologies. Today, TRIZ applications are materializing not only through the software itself, but via internet also. In this research work, basic TRIZ concepts and tools investigated, afterwards synthesis opportunities with other design methods determined. TRIZ software as the basic aimpoint of that work are prepared web-based programming languages. In the software conventional tools of the TRIZ, like Altshuller Matrice, Separation Principles, were adapted with their original states without any alteration. In the Effects module, a matrice had been developed that leads to the effects with adaptation of 39 most used technical functions. With the purpose of testing software's sufficiency two case studies had been put into practice. These studies revealed that with application of conventional TRIZ tools of the software, innovative solutions and concepts could be obtained. Knowledge-base content of the software can be easily updated with its suitable algorithm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7912
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139903.pdf
  Until 2099-12-31
7.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons