Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7910
Title: Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane kanserinin tedavisinde, thiotepa ve mitomycin C ile proflaktik intravezikal kemoterapi uygulaması
Other Titles: Prophylactic intravesical chemotherapy with thiotepa and mitomycin C in the treatment of superficial bladder cancer with changeable epithelial cells
Authors: Şenbaş, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mesane neoplazmları
Mitomisin
Neoplazmlar
Thiotepa
İlaç tedavisi
İlaç veriş-mesane içi
Urinary bladder neoplasms
Mitomycins
Neoplasms
Drug therapy
Administration-intravesical
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenbaş, A. (1989). Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane kanserinin tedavisinde, thiotepa ve mitomycin C ile proflaktik intravezikal kemoterapi uygulaması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ocak 1986 - Aralık 1988 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda, değişici epitel hücreli yüzeyel (evre Ta, Tl) mesane karsinomu kesin tanısı konulan 30 olgu, rastgele seçimle üç eşit gruba ayrılarak, TUR, TUR + intravezikal Thiotepa, TUR + intravezikal Mitomycin C tedavileri uygulandı ve bu yöntemlerin etkinlikleri araştırıldı. Sadece TUR uygulanan kontrol grubunda, olguların % 70' inde nüks gelişti. İlk nüks 3. ayda gözlendi. Hastalık % 20 oranında ilerledi. TUR'a ilave, proflaktik intravezikal Thiotepa uygulanan grupta, % 40 oranında nüks saptandı. İlk nüks 6. ayda belirlendi. Olguların % 10'unda hastalıkta ilerleme, % 10' unda gerileme oldu. TUR' a ilave, proflaktik intravezikal Mitomycin C uygulanan grupta nüks oranı % 30 idi. İlk nüks 9. ayda gözlendi. Olguların hiçbirisinde, hastalıkta ilerleme olmazken, % 10'unda gerileme saptandı. TUR + intravezikal kemoterapi yöntemi, yalnızca TUR uygulanımına göre daha üstün bulundu. İntravezikal proflaktik kemoterapide, Mitomycin C'nin Thiotepa 'ya göre daha etkili olduğu belirlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7910
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006906.pdf
  Until 2099-12-31
3.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons