Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7909
Başlık: Vestibüler sistemin değerlendirilmesinde yeni bir kalorik test araştırılması -soğuk kalorik test-
Diğer Başlıklar: Investigation of a new caloric test in the evaluation of the vestibular system -cold caloric test-
Yazarlar: Şahpuri, Perviz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kalori testleri
Vestibül
Caloric tests
Vestibule
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şahpuri, P. (1989). Vestibüler sistemin değerlendirilmesinde yeni bir kalorik test araştırılması -soğuk kalorik test-. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Perfore timpan zarı olgularda yerel soğuk uyarı yolu ile vestibüler sistemi incelemek amacıyla planlanan bu çalışma da Ethyl Chlorid (Klorür d'etil) emdirilmiş spongostan parçası kulak kemik mecrası arka duvarına yerleştirilmiş ve oluşan nistagmus'un süresi saptanarak her iki labirent incelenmiştir. Buna Soğuk Kalorik Test adı verilmiştir. Bu çalışma 10 u kulak zarları normal, sağlıklı, gönüllü olgular, 25 i vertigo şikayeti olan hastalar ve 15 i bir veya iki kulak zarı perfore olan toplam 50 olgunun 100 kulağında uygulanmıştır. Normal sağlıklı olgularda Soğuk Kalorik Test esnasında 4 ünde kısmi zorluklarla karşılaşılmıştır. Sadece birinde ağrıdan dolayı test yapılamamıştır. Vestibüler patolojisi bulunan olgularda yöntemimizin Klasik Bitermal Test ile karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Perfore kulaklarda Soğuk Kalorik Test ile sağ ve sol kulak arasındaki fark 30 saniyenin altında, yani normal değerler bulunmuştur, Orta kulakta komplikasyona rastlanmamıştır. Soğuk Kalorik Testin basit, ucuz, kolay uygulanabilir, zaman kazandıran, perfore ve mastoidektomize kulaklarda komplikasyonsuz uygulanabilen ve sonuçları bitermal kalorik test sonuçları ile uyumlu, güvenilir bir yöntem olabileceği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7909
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006909.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.36 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons