Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7908
Title: Deneysel ekstrahepatik kolestazda renal patolojinin gelişimi ve mannitolün profilaktik etkisi
Other Titles: Development of renal pathology and prophylactic effect of mannitol in experimental extrahepatic cholestasis
Authors: Tuğral, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Böbrek fonksiyon testleri
Böbrek hastalıkları
Kolestaz
Kolestaz-ekstrahepatik
Mannitol
Safra kanal hastalıkları
Safra kanalları
Kidney function tests
Kidney diseases
Cholestasis
Cholestasis-extrahepatic
Bile duct diseases
Bile ducts
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuğral, M. (1989). Deneysel ekstrahepatik kolestazda renal patolojinin gelişimi ve mannitolün profilaktik etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada deneysel koşullarda, sıçanların ana safra kanalını bağlamak suretiyle oluşturulan ekstrahepatik kolestazın, böbrekleri ne denli etkileyerek, A.R.Y'e neden olduğunu biyokimyasal ve histopatolojik olarak göstermek istedik. Bir haftalık kolestaz uyguladığımız grupta, tıkanma sarılığının A.R.Y'e zemin hazırladığım gördük, ikinci ve üçüncü haftalardaki gruplarda renal yetmezliğin laboratuar bulgularında tedricen azalma oldu. Buna karşın, karaciğer degeneresansı kolestaz süresi uzadıkça bilier siroza doğru gidiş gösterdi. Bir başka gruba da Mannitol uygulaması yaparak, ekstrahepatik kolestazda gelişen A.R.Y. gibi komplikasyondan korunmada etkili bir yöntemin de sistemli Mannitol uygulanması olduğu sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7908
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006910.pdf
  Until 2099-12-31
5.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons