Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7907
Title: Akut miyokard infarktüs'lü olgularda magnezyum sülfat infüzyonunun serum, eritrosit içi magnezyum düzeylerine ve kardiyak aritmilere etkisi
Other Titles: The effect of magnesium sulfate infusion on serum, erythrocyte magnesium levels and cardiac arrhythmias in patients with acute myocardial infarction
Authors: Çobanoğlu, Nedim
Güllülü, Sümeyye Müslümanoğlu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Aritmi-kardiyak
Magnezyum sülfat
Miyokard enfarktüsü
Arrhythmia-cardiac
Magnesium sulfate
Myocardial infarction
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güllülü, S. M. (1989). Akut miyokard infarktüs'lü olgularda magnezyum sülfat infüzyonunun serum, eritrosit içi magnezyum düzeylerine ve kardiyak aritmilere etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Seksiyonunda yatarak tedavi gören ve Akut Miyokard İnfarktüsü tanısı konulan yaşları 37 ile 77 arasında değişen 3 kadın, 23 erkek, toplam olarak 26 olguda yapılmıştır. Üzerinde çalışılan olgularda serum magnezyum ve eritrosit içi magnezyum düzeylerinin saptanmasının yanısıra 2.25 gram magnezyum sülfat infüzyonunun, serum ve eritrosit içi magnezyum düzeylerine ve tedavi gerektiren aritmi insidansma etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak; akut miyokard infarktüslü olgularda % 32 hipomagnezemi, % 60 eritrpsit içi magnezyum düzeyi düşüklüğü bulunduğu, 2.25 gram magnezyum sülfat infüzyonunun 6 saate kadar devam eden serum magnezyum düzeyi artışına neden olduğu, eritrosit içi magnezyum düzeyini etkilemediği, özellikle ilk saatlerde tedavi gerektiren aritmi insidansını azaltabileceği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7907
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006911.pdf
  Until 2099-12-31
2.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons