Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7906
Title: Yerel gündem 21 uygulamalarının Bursa'daki etkinliğinin araştırılması
Other Titles: A Research on the effiency of local agenda 21 activities in Bursa
Authors: Pınarlı, Vedat
Erbey, Neslişah Hanzade
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Yerel gündem 21
Bursa
Issue Date: 4-Mar-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erbey, N. H. (2003). Yerel gündem 21 uygulamalarının Bursa'daki etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yerel Gündem 21, 21. yüzyılda öncelikli kent sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları kent halkı ile birlikte yürüten bir oluşumdur. Bursa'da 1995 yılından beri uygulanmakta olan bu oluşum, geçmiş dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın girişimleriyle oluşturulmuştur. Bu tez çalışmasının amacı, Yerel Gündem 21 oluşumunun, Bursa'daki etkinliğini ölçmektir. Tezin ilk bölümlerinde Yerel Gündem 21 kavramının ortaya nasıl çıktığı ve Türkiye'ye nasıl geldiği hakkında bir kaynak araştırması yapılmıştır. Yaklaşık 7 yıldır, gönüllülük felsefesi ve katılımcılık ilkesi ile Bursa'da uygulanan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş; uygulanan bu oluşumun Bursa halkına ne kadar tanıtılabildiği, halkın bu tür gönüllü çalışmalara ne kadar ilgi duyduğu ve bu konudaki faaliyetlere ne kadar katıldığını ölçmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır. 233 kişiye ulaştırılan bu anketin sonuçları istatistik programlarıyla değerlendirilmiş ve bu yönde sonuçlar çıkarılmıştır. Sonuç olarak, Bursa'da Yerel Gündem 21 uygulamasının yeterince tanıtılamadığı, halkın yönetime katılımının önemli olduğu, ancak yöneticiler ile yönetilenler arasında iletişim ve işbirliği yapılamadığı, halkın ekonomik sorunları nedeniyle gönüllü çalışmalara ve çevreye karşı duyarsız olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda, halkı Yerel Gündem 21 çalışmalarına çekebilmek için medyanın ve yöneticilerin büyük destek vermesi ve basit, doğru ve tam olarak Yerel Gündem 21 'in tanıtılması gerektiği belirlenmiştir.
Local Agenda 21 is a formation that leads the works towards the solution of the prior city problems in the 21st century with participation of citizens. This constitution has been being implemented in Bursa since it was formed by the enterprise the previous Mayor, in 1995. The aim of this thesis study is to measure the effectiveness of Local Agenda 21 process in Bursa. In the first section of the thesis, a source research has been done on how Local Agenda 21 concept was developed in Turkey. Information has been given on the studies that have been being carried out with the philosophy of voluntary work and participation principle in Bursa for about 7 years. Besides, a questionnaire has been done to search how well Local Agenda 21 could be introduced to the people of Bursa, how much they are interested in voluntary works and how much they participate in Local Agenda 21 activities. The questionnaire has been applied to 233 people and the outputs of it have been evaluated by the help of a statistics programme. As a result of this statistical evaluation, it is determined; that the Local Agenda 21 implementation has not been introduced to people properly, public participation to local administration is important, however there is a lack of communication between the administrators and the people who are being administrated, people are insensitive to the voluntary works and environment because of the economical problems. It is understood that in order to take the attention of people to voluntary works, media and local administrators have to give more importance to simple, true and clear presentation of Local Agenda 21.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7906
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139904.pdf
  Until 2099-12-31
9.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons