Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7905
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBecermen, Metin-
dc.contributor.authorTürksever, Esra-
dc.date.accessioned2020-02-05T05:24:56Z-
dc.date.available2020-02-05T05:24:56Z-
dc.date.issued2019-08-20-
dc.identifier.citationTürksever, E. (2019). Platon ve Aristoteles’te erdem kavramının politik açıdan önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7905-
dc.description.abstractBu çalışmada, etik ilişkiler ağının oluşturduğu toplumsal yapı içinde yer alan erdem kavramının, Antik Yunan toplumsal ve düşünsel dünyasında, nasıl bir değişim gösterdiği ve hangi anlamlara bürünerek toplumsal ya da bireysel etkilerde bulunduğu ele alınmaya çalışılacaktır. Yunan kültürünün ve politik düzeninin temelinde yer alan Homeros ve Hesiodos’un metinlerinde erdem kavramının anlam çeşitliliği analiz edilecektir. Bunun yanı sıra, felsefenin ortaya çıkışıyla birlikte, felsefe tarihinde doğa filozofları olarak adlandırılan filozoflar ile Antik Yunan kültürünün ve politik dünyasının önemli figürleri olan sofistlerin, genel anlamda politikaya ve etik alana dair düşüncelerine yer verilecektir. Sonrasında, Platon ve Aristoteles’in ideal devlet tasarımlarıyla birlikte, toplumun ve bireylerin etik normlarına dair fikirlerinin genel bir çerçevesi çizilerek erdem kavramının bu noktada nerde durduğu ve hangi işlevi yerine getirdiği incelenecektir. Sonuç olarak Antik Yunan’da temel erdemlerin neler olduğu ve bunların günümüz politikasıyla bağı olup olmadığı incelenecektir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, how the concept of virtue within the social structure formed by the network of ethical relations has changed in the social and intellectual world of Ancient Greek and which meanings it has had social or individual influences will be tried to discuss. In the texts of Homer and Hesiod, which are at the basis of Greek culture and political order, the diversity of meaning of the concept of virtue will be analyzed. Besides, with the emergence of philosophy, philosophers called as philosophers of nature in the history of philosophy and the thoughts of the Sophists, who are important figures of the ancient Greek culture and political world, on politics and ethics in general will be included.Then, Plato and Aristotle's ideal state designs, as well as a general framework of the ideas of society and individuals' ethical norms, where the concept of virtue stands at this point and what function will be examined. As a result, the main virtues in ancient Greece and whether they are connected with today's politics will be examined.en_US
dc.format.extentVIII, 140 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPlatontr_TR
dc.subjectPlatoen_US
dc.subjectAristotelestr_TR
dc.subjectErdemtr_TR
dc.subjectEtiktr_TR
dc.subjectPolitikatr_TR
dc.subjectAristotleen_US
dc.subjectVirtueen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.subjectPolicyen_US
dc.titlePlaton ve Aristoteles’te erdem kavramının politik açıdan önemitr_TR
dc.title.alternativeThe political significance of concept virtue in Plato and Aristotleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra TÜRKSEVER.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons