Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7899
Title: Çocukluk çağında lenfadenomegaliler
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Baytan, Birol
Güneş, Adalet Meral
Günay, Ünsal
Keywords: Lenfadenomegaliler
Lenf bezleri
Korteks
LAM
Lymphadenomegaly in childhood
Lymphadenomegaly
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baytan, B. vd. (2006). "Çocukluk çağında lenfadenomegaliler". Güncel Pediatri, 4(2), 49-51.
Abstract: Lenfatik yollar boyunca yer alırlar. Fasulye şeklinde olup morfolojik olarak korteks, parakortikal alan ve medulla bölgelerine ayrılır. Afferent lenfatikler subkapsüler sinüsten girer, hilustan efferent lenfatik yollar çıkar. Lenfositler parakortekste bulunan yüksek endotelyal venülden lenf bezine girip çıkarlar. Kortekste iki tip follikül vardır. Birincil folliküllerde olgun B lenfositleri istirahat halindedir. İkincil folliküller doğumda yoktur, yineleyen antijenik uyarılar sonucu immün yanıt burada gelişir. Parakorteks korteks ve medulla arasında yer alır ve T lenfositlerinden ve antijen sunan ara hücrelerden zengindir. Medullada olgun T ve B lenfositleri ve makrofajlar bulunur. Yenidoğan döneminde belli belirsiz olan lenf nodlarının boyutları yaşa, nodun lokalizasyonuna ve bireyin immunolojik yapısına göre değişmektedir. Lenf bezleri 8-12 yaş civarında maksimum "total lenf nodu kitlesi"ne ulaşır ve adolesan dönemden sonra lenf nodu atrofisi başlar. Çocukluk çağında supraklavikuler bölgede 0.3 cm, aksiller bölgede 0.5 cm, servikal bölgede 1 cm, inguinal bölgede ise 1.5 cm büyüklüğe kadar olan lenf nodları genellikle patolojik olarak kabul edilmez.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913271
http://hdl.handle.net/11452/7899
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_10.PDF82.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons