Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7896
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-02-04T13:16:28Z-
dc.date.available2020-02-04T13:16:28Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationKaralı, Y. ve Kılıç, S. Ş. (2006). "Lenfoproliferatif hastalıklar". Güncel Pediatri, 4(2), 34-39.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913285-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7896-
dc.description.abstractProgramlanmış hücre ölümü (apoptozis) immün sistemin homeostazının korunmasında büyük öneme sahiptir. Periferik matür T hücrelerinin antijen cevabının düzenlenmesi ve homeostazının sağlanmasında da apoptozisin rolü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Böylece apoptozis, hem lenfosit birikimine engel olmakta hem de otoantijenlere karşıolabilecek ve otoimmüniteye yol açacak reaksiyonlarıminimuma indirmektedir. Lenfosit apopitozisi iki yolla olur. 1) Antijen -reseptör bağlantılıhücre ölümü 2) Pasif apoptozis Antijen bağlantılılenfosit ölümü başlıca Fas (CD95/APO-1) ve tümör nekrozis faktör reseptörü (TNFR) ile regüle edilir. Lenfokin geri çekilmesi ile karakterize olan pasif apoptozis ise, mitokondri ve Bcl-2 ailesine ait proteinlerce kontrol edilen ve caspase adıverilen sitoplazmik enzimlerin aktive edilmesi sonucu oluşan bir durumdur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİmmün sistemitr_TR
dc.subjectProgramlanmış hücre ölümütr_TR
dc.subjectLenfoproliferatif hastalıklartr_TR
dc.subjectALPStr_TR
dc.subjectLymphoproliferative diseasesen_US
dc.subjectImmune systemen_US
dc.titleLenfoproliferatif hastalıklartr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage34tr_TR
dc.identifier.endpage39tr_TR
dc.identifier.volume4tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorKaralı, Yasin-
dc.contributor.buuauthorKılıç, Sara Şebnem-
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_7.PDF70.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons